Dr. Zeynep Savaşçın

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1531
Ofis No.:   403
Yüksek Lisans Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Etudes politiques, Paris 2004
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Felsefe Bölümü, İstanbul 2003
Lisans Marmara Üniversitesi, İletişim Bölümü, İstanbul 1999
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Felsefe Bölümü 2002-2015
  • Siyaset Felsefesi
  • Hegel
  • Kant
Savaşçın, Z.,  "Çağdaş Siyaset Felsefesinde Hegel'e Dönüş : Axel Honneth'in Düşüncesinde Tanınma sorunu ve Özgürlüğün Toplumsal Koşulları",  Felsefi Düşün,  4,  159-182,  (2015).
Savaşçın, Z.,  "La Reconnaissance dans le 'devenir' de la pensée hégélienne",  Hegel Jahrbuch,  ,  351-357,  (2014).
Savaşçın, Z.,  "Hegel'i Bugün Okumak: Charles Taylor'ın Çokkültürcü Düşüncesinin Hegelci Kökenleri",  Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi,  4,  ,  (2008).
Savaşçın, Z.,  "Poser la reconnaissance en tant que problème proprement politique : autour de l'oeuvre de Axel Honneth ",  Lapsus,  1,  130-139,  (2006).
Savaşçın, Z.,  "Algısal İnanç",  Dünyanın Teni,  Metis,  114-137,  (2003).
Savaşçın, Z.,  "Marcel Gauchet'nin Düşüncesinde Siyasallık ve Devlet",  Felsefe ile Düşünmek,  449-460,  (2014).
Savaşçın, Z.,  "L'Ethicité hégélienne versus la publicité kantienne",  XXX. Internationaler Hegel Kongress,  ,  (2014).
Savaşçın, Z.,  "L'autonomie selon la tension entre le présent et l'avenir : une lecture de la publicité chez Kant",  Critique et Autonomie,  ,  (2013).