Z. Melda Sunar

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1361
Ofis No.:   812
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Radyo TV Bilim Dalı 2003
Lisans Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 1997
Lise Saint Benoit Fransız Lisesi 1993
Bitirme Projesi Koordinatörü Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2017-
Mezuniyet Komisyonu Üyesi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2010-
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 1998-
  • Radyo yayıncılığı, alternatif radyoculuk, tematik radyolar, topluluk radyoları
Melda Sunar ( Hülya T. Uğur, Özlem D. Yüce, Ceren Sözeri, Barış Kara, Ece Vitrinel ile),  ""Medyada Kadınların Temsil Biçimleri Araştırması" Medyada Cinsiyetçiliğe Son",  Rafineri Yay.,  ,  113-164,  (2008).
Gülsün Güvenli, Z. Melda Sunar,  "Dizi Sektöründe Çalışan Kadınlar",  Emek ve Temsil Ekseninde Günümüz Medyasında Kadınlar,  ,  (2014).
Z. Melda Sunar,  " Radyo Yayınlarında Kadınların Temsili",  Cinsiyetçi Olmayan Medya,  ,  (2008).