Prof. Dr. H. Yüksel Dinçer

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   1173
Ofis No.:   
Doktora Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Planlama Anabilim Dalı 1989
Yüksek Lisans Yıldız Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Şehir Planlama Anabilim Dalı 1983
Lisans Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2015
Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1981
Lise Galatasaray Lisesi 1975
Profesör Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2002 - 2017
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Galatasaray Üniversitesi 2002 - 2012
Doçentlik Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı Şehir Planlama Bilim Dalı 1995 - 2001
Programlama ve Projelendirme Sorumlusu 40/b Maddesi ile 1 yıl süresince Galatasaray Üniversitesi’nde Üniversitenin Riva Kampüsü Planlama, Programlama ve Projelendirme Sorumlusu 1994 - 1995
Yardımcı Doçentlik Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı Şehir Planlama Bilim Dalı 1989 - 1995
Araştırma Görevlisi Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı Şehir Planlama Bilim Dalı 1983 - 1989
  • Kent, Kentleşme ve Planlama Kuramları ve Politikaları
  • Kentsel Yoksulluk, Ayrışma, Katılım
  • Kültürel ve tarihsel Mirasın Korunması
  • Tarihsel Kentler Planlama, Yönetim ve Koruma Sorunları
Hamza Yüksel Dinçer,  "La Cappadoce: Les problemes actuels de la porotection d'un site du patrimoine mondial",  Heritage and Landscape as Human Values, Edizioni Scientifiche Italiane,  ISBN: 978-88-495-3057-5,  110 - 115,  (2016).
Hamza Yüksel Dinçer,  "Cappodocia: Contemporary Protection Problems, Practices and Solution Efforts in a World Heritage Area",  Conservation of Cultural Heritage in Turkey ,  Ege Yayınları ISBN: 978-605-9680-25-7,  127 - 143,  (2016).
Hamza Yüksel Dinçer,  ""Cappadocia: The Current Issues in Planning a World Heritage Site"",  IV. Dünya Planlama Okulları Kongresi'nde (World Planning Schools Congress) Rio de Janeiro,  ,  (2016).
Hamza Yüksel Dinçer, İclal Sema Dinçer,  ""Separation and Rising Conservatism: An Assessment of Istanbul at the City Center and Periphery"",  IV. Dünya Planlama Okulları Kongresi (World Planning Schools Congress) Rio de Janeiro,  ,  (2016).
Hamza Yüksel Dinçer,  "Opportunités tangible et intangible pour les paysage naturels; Quand le risque commence-t-il? " poster sunumu",  ICOMOS Yıllık Genel Kurulu Bilimsel Sempozyumu Fukoka,  ,  (2015).