Yaşar Şekerci

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1360
Ofis No.:   C118
Doktora Galatasaray Üniversitesi, Medya ve İletişim Çalışmaları
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve İletişim Yönetimi, Yüksek Lisans Programı 2020
Lisans Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2017
Lisans Université Bordeaux Montaigne, Licence de Science Humaines et Sociales, Information-Communicaiton 2016
Lisans Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi 2016
  • Halkla İlişkiler
  • Kamu Diplomasisi
  • İnsani Diplomasi
  • Sağlık İletişimi
  • Kriz İletişimi
Yaşar Şekerci,  "Fırsat ve Sınırlılıklarıyla İnsani Krizlerde Yeni Bir Çözüm Arayışı: Bangsamoro Barış Süreci ve Arakan Krizinin Karşılaştırmalı Olarak Analizi ",  GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ KONFERANSLARI-II- (GSÜStrat),  ,  (2019).