Prof. Dr. Vesile Sonay Evik

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1246
Ofis No.:   205
Doktora İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku 2003
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku 1998
Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1994
Lise Özel İtalyan Lisesi 1990
Profesör Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019-
Doçent Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012-2019
Yrd. Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005-2012
  • Ceza Hukuku
  • Ceza Muhakemesi Hukuku
EVİK VESİLE SONAY ,  "Crime of Financing of Terrorism Under Turkish Criminal Law",  Law Justice Review,  16-1,  1-19,  (2018).
EVİK VESİLE SONAY,  "Ceza Muhakemesinde Çocuk Mağdurların Hakları",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  12,  ,  (2017).
EVİK VESİLE SONAY,  "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Suçu",  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  65-4,  ,  (2016).
EVİK VESİLE SONAY,  "Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Denetimi",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  11-147-148,  ,  (2016).
EVİK VESİLE SONAY,  "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  11-137-137,  ,  (2016).
EVİK VESİLE SONAY,  "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI (TCK M. 257)",  GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI (TCK M.257),  ON İKİ LEVHA,  1-243,  (2019).
EVİK VESİLE SONAY,  "AKIL HASTASI ÜZERİNDEKİ BAKIM VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHMALİ",  ÖZEL CEZA HUKUKU GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR, ÇEVREYE KARŞI VE KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR,  ON İKİ LEVHA,  99-114,  (2019).
EVİK VESİLE SONAY,  "Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Terörizimin Finansmanının Önlenmesine Yönelik Tedbirler",  7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivalİ,  ,  (2017).
EVİK VESİLE SONAY,  "Yoksulluk ve Suç İlişkisİ",  6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali,  ,  (2016).