Prof. Dr. Ulun Akturan

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1146
Ofis No.:   324
Doktora İstanbul Üniversitesi, Pazarlama ABD
Prof.Dr. Galatasaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 2018-
Doç.Dr. Galatasaray Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü 2012-2018
Yrd.Doç.Dr. Galatasaray Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü 2008-2012
Araş.Gör. Galatasaray Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü 2004-2008
  • Marka yönetimi
  • Perakendecilik
  • Pazarlama araştırmaları
  • Nitel araştırma yöntemleri
Akturan Ulun,  "Why Consumers Love Brands?",  International Journal of Economic Behavior,  6,  21-30,  (2016).
Akturan U., Oğuztimur S.,  "Synthesis of City Branding Literature (1988-2014) as A Research Domain",  International Journal of Tourism Research (SSCI),  18,  357-383,  (2016).
Akturan Ulun, Oğuztimur Senay,  "Kent Markalaşması Kavramının İçeriği ve Gelişimi: Farklı Disiplinler Farklı Yaklaşımlar / Content and Development of City Branding: Different Disciplines, Different Approaches",  Planlama,  26,  117-129,  (2016).
Akturan U., Bozbay Z.,  "Markaya Sahip Olan ve Olmayan Tüketicilerin Markaya Yönelik Kredibilite ve Değer Algısı Farkı",  Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,  16,  139-152,  (2016).
Akturan U.,  "Modern Tüketimin Tarihçesi: Püritenlikten Dijital Çağa Tüketimin İdeolojisi",  Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar,  52,  35-46,  (2015).
Ecevit M.Z., Akturan U.,  "Düşük Fiyat Garantisi Politikasının Satın Alma Sonrası Fiyat Araştırmasına Etkisinde Fiyat Uzmanlığının Rolü",  Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar,  52,  47-62,  (2015).
Akturan Ulun,  "Green Talk and Green Walk: How Oil Companies Position Themselves in Social Media?",  9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business,  51-63,  (2016).
Akturan Ulun,  "Corporate Social Responsibility in the Higher Education: Evidence From Universites in Turkey",  X International Conference Russian Regions In The Focus of Changes,  14-24,  (2015).