Dr. Öğr. Üyesi Tolga Bilener

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   1195
Ofis No.:   
Doktora Grenoble Alpes Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans Paris II (Panthéon-Assas), Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Lisans İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Lise Saint-Benoit Fransız Lisesi
Dr. Öğr. Üyesi Galatasaray Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2020-
Bölüm Başkan Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2020-
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2001-2020
  • Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Politika, Jeopolitika, Doğu ve Güney Asya, Ortadoğu
Tolga Bilener ,  "Arap Baharı Sonrası Mısır Dış Politikası ",  İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi ,  No. 51 ,  181-195,  (2014).
Tolga Bilener,  "La Turquie et le Processus de Paix au Proche-Orient ",  Laboratoire de l'IRSEM ,  No. 13 ,  25-37,  (2013).
Tolga Bilener,  "Ukrayna Dış Politikası ",  Karadeniz Araştırmaları ,  İlkbahar ,  60-82,  (2007).
Tolga Bilener ,  "Les Détroits: Atout majeur statégique de la Turquie ",  Annuaire français des relations internationales,  Vol. 12 ,  750-794,  (2007).
Tolga Bilener,  "La Turquie, les Balkans et la Grèce ",  Questions internationales ,  mars-avril ,  15-18,  (2005).
Tolga Bilener,  "Türkiye-ABD Askerî İlişkileri",  Türk Amerikan İlişkilerinde Değişen Dengeler, Dün-Bugün,  ,  ss. 75-112,  (2020).
Tolga Bilener, Efe Sıvış,  "Kültepe Tabletlerine Göre Eskiçağ Anadolu'sunda Diplomasi ve Uluslararası Antlaşmalar",  Selenge,  ,  Istanbul,  (2020).
Tolga Bilener,  "La Turquie et la Chine: une nouvelle convergence en Eurasie?",  .,  L'Harmattan,  Paris,  (2019).
Tolga Bilener,  "İnsancıl Diplomasi: Kavramlar ve Tartışmalar Işığında Kanada Örneği ",  Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar,  Beta ,  50-80,  (2016).
Tolga Bilener,  "Çoğunlukçu Kurumsallaşan Parlamenter Rejim: Hindistan ",  Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler ,  Anadolu Üniversitesi Yayınları ,  164-190,  (2011).
Tolga Bilener,  "La mer Noire et l'enjeu maritime",  Conflit et Sécurité dans l'Espace mer Noire,  Editions Panthéon-Assas,  140-156,  (2010).
Tolga Bilener,  "Ulus-Devlet Olma Sürecinde Ukrayna ",  Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna ,  Phoenix Yayınları ,  250-280,  (2004).
Tolga Bilener ,  "AB'nin Azınlık Hakları Anlayışı ve AB'yle Bütünleşme Sürecinde Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri",  Dünden Bugüne Avrupa Birliği ,  Boyut Yayınları ,  150-190,  (2003).
Tolga Bilener ,  "La Politique étrangère égyptienne en transition ",  GSÜ Crede - Avrupa Günleri ,  . ,  (2014).
Tolga Bilener ,  "India Goes Regional: Integration or Confrontation ? ",  23rd IPSA World Congress (Montréal) ,  . ,  (2014).
Tolga Bilener ,  "La crise en Syrie et la Turquie : Comment (ne pas) intervenir? ",  Rei-PAX (Paris) ,  . ,  (2012).
Tolga Bilener ,  "Security in the Caucasus Region ",  Southern Caucasus Congress - Tbilissi ,  . ,  (2007).
Tolga Bilener,  "Büyük Güçlerin Küresel Güçlerinin Göstergesi Olarak Savaşlar: ABD Örneği ",  Onuncu Askeri Tarih Sempozyumu ,  597-608,  (2006).