Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1221
Ofis No.:   
Doktora University of Essex, Law Department, PhD in Human Rights Law 2003
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku YSL 1995
Lisans İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 1992
Profesör Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2017-
Doçent Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2015-2017
Doçent Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2012-2015
Dekan Yardımcısı Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 2012-2015
Anabilim Dalı Başkanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü 2012-2015
Doçent Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012-2015
Doçent Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2010-2011
Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2004-2010
Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 1993-2004
  • Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Hükümet Sistemleri
Şule Özsoy Boyunsuz,  "Siyasi Parti Sistemlerine Göre Başkanlık Rejiminin Türleri. ",  Amme İdaresi Dergisi,,  49/3,  1-40,  (2016).
Şule Özsoy Boyunsuz,  "The AKP’s Proposal of ”Turkish Type of Presidentialism” in Comprative Context.",  Turkish Studies, ,  17/1,  68-90,  (2016).
Şule Özsoy,  "Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları Işığında Akademik Personelin ve Hekimlerin Çalışma Sınırlamaları",  HKÜ Hukuk Faküktesi Dergisi,  1,  ,  (2012).
Şule Özsoy,  "What Does Turkey s New Choice Of Popular Presidential Elections Mean. ",  European Public Law,  16/1,  139-160,  (2010).
Şule Özsoy,  "Türkiye de İfade Özgürlüğü Hakkının Hukuki Korunması Hakkında Bilanço Notları. ",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2,  ,  (2008).
Şule Özsoy,  "Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Türkiye nin Hükümet Sistemine Olası Etkileri. ",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2,  ,  (2007).
Şule Özsoy,  "Kamuya Yararlı Derneklerin ve Kimi Kamu Tüzel Kişilerin Özerk Yönetimlerinin Korunması Hakkında Bazı Anayasa Mahkemesi Kararları. ",  Galatasaray Hukuk Fakültesi Dergisi,  1,  ,  (2006).
Şule Özsoy,  "Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Düşünceyi Açıklama Hakkına İlişkin Standartlar. , 17(56) ",  Türkiye Barolar Birliği Dergisi,  56,  ,  (2005).
Şule Özsoy,  "A Model to Measure Contracting Parties Compatibility with the European Convention on Human Rights. ",  Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul ,  36/53,  ,  (2004).
Şule Özsoy,  "Sexual Hate Speech in the Light of Liberal Free Speech Theories Freedom of Expression or the Violations of Women s Rights. ",  Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul ,  35/52,  ,  (2003).
Şule Özsoy,  "İnsancıl Hukukun Gelişimi. ",  İnsan Hakları Yıllığı,  19(19-20),  111-125,  (1998).
Şule Özsoy Boyunsuz,  "Regime cycles, constitution making, and the political system question in Ottoman and Turkish constitutional developments",  The Failure of Popular Constitution Making in TurkeyRegressing Towards Constitutional Autocracy,  Cambridge University Press,  84-117,  (2020).
Şule Özsoy Boyunsuz,  "Meksika Modeli Ne Anlatmaktadır?",  Türkiye’nin Anayasa Gündemi,  İletişim Yayınları,  102-107,  (2016).
Şule Özsoy Boyunsuz,  "Başkanlık Rejimi Dikatörlüğe Nasıl Dönüşür? ",  Türkiye’nin Anayasa Gündemi,  iletişim yayınları,  108-113,  (2016).
Şule Özsoy Boyunsuz,  "Başkanlık Rejimiyle Yönetilen istikrarlı Demokrasi Sayısı Kaçtır?",  Türkiye’nin Anayasa Gündemi,  iletişim yayınları,  ,  (2016).
Şule Özsoy Boyunsuz,  "Cumhuriyetin Kuruluşundan Bu Yana Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi Meselesi",  Erdal Onar'a Armağan Cilt I,  Ankara üniversitesi Yayınları,  ,  (2013).
Şule Özsoy,  "Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri Üzerine bazı Düşünceler",  Erdoğan Teziç'e Armağan,  Galatasaray üniversitesi Yayınları,  ,  (2007).
Şule Özsoy,  "Uyumsuzluklarımız ve Yeni Uyum Yasaları: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Düşünceyi Açıklama Hakkı Örneği",  Bülent Tanör Armağanı,  Legal Yayınevi,  ,  (2004).
Şule Özsoy,  "1980 Askeri müdahalesi Öncesi Anayasa Tartışmaları",  Cumhuriyet'in 75.Yılına Armağan Kitabı,  İstanbul Üniversitesi Yayınları,  ,  (1999).
Şule Özsoy,  "1982 Anayasası’nda İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi",  Oğuz İmregün'e Armağan Kitabı,  İ.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları,  ,  (1998).