Dr. Şilan Karadağ

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1564
Ofis No.:   227
Doktora Yıldız Teknik Üniversitesi Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı 2016
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü 2008
Lisans İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2005