Servet Çınar

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   235
Ofis No.:   
Yüksek Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Eğitimi 2010
Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Alman Dili Eğitimi 2006
Okutman Trakya Üniversitesi, Rektörlük Yabancı Diller Bölümü 2010-2014
Türk, F. ve Çınar, S.,  "Türkiye ile Almanya Arasındaki Bilimsel İlişkiler - Türk-Alman Üniversiteleri",  Gazi Akademik Bakış,  7 (13),  45-65,  (2013).
Akpınar Dellal, N. ve Çınar, S.,  "Yabancı Dil Eğitiminde İletişimsel Yararcı Yaklaşım, Öğretmen Rolleri, Davranışları ve Sınıf İçi İletişim ",  Ankara Üniversitesi Dil Dergisi (Language Journal),  154,  21-36,  (2011).