Doç. Dr. F. Selcan Serdaroğlu Polatay

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    (212) 258-2283
Dahili:   564
Ofis No.:   325
Doktora Strasbourg Üniversitesi, İktisat 2001
Yüksek Lisans Nice Sophia Antipolis Üniversitesi, Avrupa'da Karşılaştırmalı Siyaset 1994
Lisans Marmara Üniversitesi, Fransızca Kamu Yönetimi 1993
Lise Saint Michel Lisesi 1989
Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2014-
Yard. Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2002-2014
Ar. Gör. Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 1996-2002
  • Uluslararası Politik İktisat
  • Uluslararası Çevre Politikaları
  • Latin Amerika