Doç. Dr. F. Selcan Serdaroğlu Polatay

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    (212) 258-2283
Dahili:   1190
Ofis No.:   325
Doktora Louis Pasteur Strasbourg I Üniversitesi 2001
Yüksek Lisans Nice Sophia Antipolis Üniversitesi, Avrupa'da Karşılaştırmalı Siyaset 1994
Lisans Marmara Üniversitesi, Fransızca Kamu Yönetimi 1993
Lise Saint Michel Lisesi 1989
Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2014-
ÇAP-YAP Koordinatörü Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2011-
Yard. Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2001-2014
Ar. Gör. Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 1996-2001
  • Uluslararası Politik İktisat (Uluslararası ticaretin düzenlenmesi, biyoteknolojinin düzenlenmesi)
  • Uluslararası Çevre Politikaları (Sürdürülebilir kalkınma politikaları, biyolojik çeşitlilik ve biyogüvenliğin yönetişimi)
  • Latin Amerika (Siyasal ve ekonomik yapılar, Brezilya dış politikası, Brezilya çevre politikası)
  • Uluslararası işbirliği (Oyun teorisi aracılığıyla ortak eylemlerin ortaya çıkışının analizi, uluslararası rejim ve yönetişim teorileri)
Selcan Serdaroğlu,  "Public-Private Interaction for Sustainable Development Learning in Brazil: A Case Study on Reflexive Governance and Foreign Environmental Policy-Making",  International Journal of Humanities and Social Science,  Vol. 5, No. 6,  143-156,  (2015).
Selcan Serdaroğlu,  "Kolombiya-FARC Müzakerelerinde 4. Dönem: Oslo Süreci",  Stratejik Düşünce,  Yıl:3, Sayı:36,  36-39,  (2012).
Selcan Serdaroğlu,  "Le Protocole de Cartagena, un bilan en demi-teinte",  L’ENA hors les murs,  No. 412,  33-35,  (2011).
Selcan Serdaroğlu,  "Trade and Environment at the Crossroads: Evolution of the International Governance of Biosafety",  International Journal of Humanities and Social Science,  Vol.1 No. 5,  111-120,  (2011).
Selcan Serdaroğlu,  "International Governance of Agricultural Biodiversity at the Crossroads of Biosafety and Market Dynamics",  Alternatif Politika-Alternative Politics,  Cilt 3: Sayı 2,  134-153,  (2011).
Selcan Serdaroğlu,  "Le Protocole de Cartagena; entre commerce et environnement, un positionnement délicat dans la Convention sur la diversité biologique",  Institut du développement durable et des relations internationales, Working papers, Idées pour le débat,  No: 6,  ,  (2010).
Selcan Serdaroğlu, Ömür Süer,  "An Analysis of Global Governance: How the State and non-State Actors Interact in the Turkish Banking Sector?",  Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi,  Cilt : 4 Sayı 15,  113-135,  (2008).
Selcan Serdaroğlu, Sélim Louafi,  "Recherche et gouvernance de l’utilisation et de l’échange des ressources biologiques et des savoirs traditionnels associés",  Institut du développement durable et des relations internationales, Working Papers,  No :6,  ,  (2007).
Selcan Serdaroğlu,  "La place de la soutenabilité des ressources naturelles dans les relations internationales",  Revue de l’Université Galatasaray,  Printemps 2000,  186-207,  (2000).
Selcan Serdaroğlu,  "Thomas C. Schelling",  Savaş Kuramları,  Adres,  690-713,  (2015).
Selcan Serdaroğlu,  "Küreselleşmenin Düzenlenmesi bir Yanılsama mıdır? Olası Çerçeveler ve Sınırları",  Küreselleşme ve Demokrasi,  Dipnot Yayınları,  211-253,  (2011).
Selcan Serdaroğlu,  "Biotechnology, Cross-level Cooperation and the Efficiency of Governance",  Global Cooperation: Challenges and Opportunities in the Twenty-First Century,  Ashgate Publishing Company,  53-73,  (2006).
Selcan Serdaroğlu,  "Küreselleşme, Ticaret ve Uluslararası Düzenlemeler",  Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme,  Phoenix Yayınları,  197-240,  (2005).
Selcan Serdaroğlu,  "Regional governance beyond the territorial sovereignty: a cooperation model for sustainable use of Tigris and Euphrates",  Sovereignty and the Global Community.The Quest for Order in the International System,  Ashgate Publishing Company,  167-194,  (2004).
Selcan Serdaroğlu,  "Avrupa Bütünleşmesine Katkıda Bulunan Bir Faktör Olarak Çevre ",  Dünden Bugüne Avrupa Birliği,  Boyut Kitapları,  281-325,  (2003).
Selcan Serdaroğlu,  "Sistem, Rasyonalite ve Barış: Anatol Rapoport'un Çalışmaları",  Uluslarası İlişkiler Konseyi, VII. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi,  ,  (2016).
Selcan Serdaroğlu,  "Thomas C. Schelling ve Çatışma Stratejisi",  VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı ,  ,  (2015).
Selcan Serdaroğlu,  "Change and Continuity in the Turkish Foreign Policy",  Encuentro Colombia Turquia, Universidad EAFIT,  ,  (2013).
Selcan Serdaroğlu,  "Reshaping of Brazilian Foreign Environmental Policy through Transnational Networks",  nternational Political Science Association (IPSA) 23. World Political Science Congress,  ,  (2012).
Selcan Serdaroğlu,  "Transnational Environmental Accountability as a Driver of Governance: the Brazilian Case",  World International Studies Committe (WISC) Third Global International Studies Conference,  ,  (2011).
Selcan Serdaroğlu,  "Risque et gouvernance de la biosécurité, le rôle de l’expertise scientifique",  Rencontres Euro Méditerranéennes 2009 des formations sur les risques, Euro Méditerranéenne des Risques (EMR),  ,  (2009).
Selcan Serdaroğlu, Ömür Süer,  "Foreign Direct Investment and the Governance of Global Financial Relations: The Case of Turkey",  CISS Millenium Series, 2006 International Conference,  ,  (2006).
Selcan Serdaroğlu,  "Multidimensional Aspects of Sustainable Development",  World International Studies Committe (WISC) First Global International Studies Conference,  ,  (2005).
Selcan Serdaroğlu,  "Promouvoir une politique méditerranéenne de l’eau concernant les cours d’eau transfrontières : quel cadre de coopération pour intégrer la soutenabilité ?",  CALAME (Le Centre d'Analyse et de Liaison des Acteurs de la Méditerranée) Institut de prospective économique du monde méditerranéen IPEMED), Forum International des Experts,  ,  (2005).
Selcan Serdaroğlu,  "Biotechnology, Cross-level Cooperation and the Efficiency of Governance",  CISS/ISA Millenium Series, 2004 International Conference,  ,  (2004).