Doç. Dr. S. Atakan Altınörs

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1523
Ofis No.:   317
Doktora Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ABD 2008
Yüksek Lisans Bursa - Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ABD 1997
Lisans Bursa - Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 1994
Doç.Dr. Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 2014-
Yrd.Doç.Dr. Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 2012-2014
Öğr.gör.Dr. Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 2008-2012
Öğr.gör. Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 2002-2008
Öğr.gör. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 1998-2002
Arş.gör Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 1994-1998
  • Yeniçağ Felsefesi, Dil Felsefesi, Analitik Felsefe, Yapısalcılık, Zihin Felsefesi, Epistemoloji, Ontoloji
ALTINÖRS ,S. Atakan,  "Yeniçağ Felsefesinde Duyulur Niteliklere İlişkin Dört Mukayese: Hobbes, Descartes, Locke ve Berkeley ",  Mavi Atlas (DOI: 10.18795/gumusmaviatlas.681798),  8,  ,  (2020).
ALTINÖRS, S. Atakan,  "PAUL RICOEUR’ÜN DİL ANLAYIŞINDA YAPISALCILIĞIN YERİ",  Dil Araştırmaları (http://www.dilarastirmalari.com),  26,  ,  (2020).
ALTINÖRS, S. Atakan,  "DESCARTES’IN FELSEFESİNDE ZİHİN İLE BEDEN ARASINDAKİ İRTİBAT",  Felsefe Dünyası,  71,  ,  (2020).
ALTINÖRS, S. Atakan,  "YENİÇAĞ’DAKİ SPİRİTÜEL CEVHER ANLAYIŞINA DE LA METTRIE’NİN İTİRAZI",  KİLİKYA,  1,  ,  (2020).
S.Atakan Altınörs,  " Dil Felsefesindeki Klasik Anlayışa Karşı Saussure’ün Örtük İtirazları",  Kilikya,  1,  27-38,  (2018).
Altınörs, S.Atakan,  "Dile Davranışçı Yaklaşımlara Chomsky’nin İtirazı Üzerine",  Karadeniz,  14,  0-0,  (2012).
Altınörs, S.Atakan,  "Platon ile Aristoteles’in retorik anlayışlarının karşılaştırılması",  Ekev Akademi,  49,  0-0,  (2011).
Altınörs, S.Atakan,  "La Critique faite par Leibniz a l’approche lockeenne du probleme de l’origine des mots",  SYNERGIES TURQUIE,  3,  0-0,  (2011).
Altınörs, S.Atakan,  "Condillac’ta düşünce-dil ilişkisi",  Kutadgubilig,  19,  0-0,  (2011).
Altınörs, S.Atakan,  "Düşünce ile dil arasındaki ilişkiye Descartes’ın yaklaşımı",  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,  28,  0-0,  (2010).
Altınörs, S.Atakan,  "Berkeley’in dil ve anlam yaklaşımı üzerine bir inceleme",  Ethos Felsefe,  3,  0-0,  (2010).
Altınörs, S.Atakan,  " Bergson’un bir imkan ve engel olarak dil anlayışı",  Kutadgubilig,  18,  0-0,  (2010).
ALTINÖRS, S. Atakan,  ""Bilinç Problemi ve Dennett'ın Çözüm Önerisi" ",  Zihin Felsefesi: Çağdaş Tartışmalar ve Problemler ,  ,  ,  (2020).
Ed. Eray YAĞANAK,  "Dil Felsefesi",  FELSEFE DİYALOGLARI,  Sistem yay.,  ,  (2016).
Altınörs, Atakan,  ",",  İDEALAR VE DİL BAĞLAMINDA LOCKE İLE LEİBNİZ,  Bilge Kültür-Sanat,  ,  (2016).
Altınörs, Atakan,  ",",  50 Soruda Dil Felsefesi,  ,  0-0,  (2014).
ALTINÖRS, S. Atakan,  "Bilimlerin Tasnifi Problemi",  Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu,  ,  (2020).
S. Atakan ALTINÖRS,  "Yeniçağ Felsefesinde Bir Tartışma: Molyneux Problemi",  17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,  ,  (2019).
S. Atakan ALTINÖRS,  "Doğalcı Bilinç Yaklaşımlarına Karşı Nagel'ın Argümanına Searle'ün Cevabı",  VI. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi,  ,  (2019).
Altınörs, S.Atakan,  "Üniversitelerdeki felsefe öğretiminde, lise müfredatı kaynaklı klişelerin oluşturduğu engeller üzerine gözlemler",  Türkiyede Felsefenin Geleneği ve Geleceği,  0-0,  (2012).
Altınörs, S.Atakan,  "Locke’un Anlam Teorisinde Kelimelerin Müphemliği",  ODTÜ - Anlam Kongresi,  0-0,  (2008).