Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    (212) 258-2283
Dahili:   1140
Ofis No.:   329
Doktora Marmara Üniversitesi, İşletme 1983
Yüksek Lisans Boğaziçi Üniversitesi,İİBF, Muhasebe-Finansman 1979
Lisans İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1977
Profesör Galatasaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 2002-
Profesör Marmara Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 1994-2002
Doçent Marmara Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 1988-1994
  • Maliyet Muhasebesi
  • Yönetim Muhasebesi
  • İşletme Bütçeleri
  • Finansal Tablolar Analizi
Hacırüstemoğlu, Rüstem,  "Maliyet Muhasebesi ",  Maliyet Muhasebesi Uygulamaları,  Alfa,  ,  (2001).
Sevgener, A.S., Hacırsütemoğlu, R.,  "Yönetim ",  Yönetim Muhasebesi ,  Alfa,  ,  (2000).
Hacırüstemoğlu, Rüstem,  "Maliyet Muhasebesi",  Maliyet Muhasebesi,  Türkmen,  ,  (2000).