Rifat Cankat

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1280
Ofis No.:   
Doktora Galatasaray Üniversitesi, Özel Hukuk
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi, Uygulamalı Ticaret Hukuku 2017
Lisans Galatasaray Üniversitesi, Hukuk 2014
Lise İstanbul Erkek Lisesi 2009
Cankat, R.,  "Alman Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Gizli Ortaklık",  Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan,  MÜHFHAD C. 22, S. 3, I. Cilt,  673-710,  (2016).
Cankat, R.,  "Borsaya Kote Edilmemiş Bağlı Nama Yazılı Payların Kanuni İktisabına İlişkin Yapılan Tartışmalar",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2016-1,  179-198,  (2016).