Prof. Dr. Rıdvan Akın

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1260
Ofis No.:   
Doktora İstanbul Üniversitesi 2000
Yüksek Lisans Boğaziçi Üniversitesi 1988
Lisans İstanbul Üniversitesi 1984
Profesör Galatasaray Üniversitesi 2014-
Müdür Tarih Bilimleri ve Bölgesel Tarih Araştırmaları Merkezi 2014-
Doçent Galatasaray Üniversitesi 2009-2014
Müdür Atatürk Araştırma Merkezi (ATAMER) 2009-
Öğr.Gör.Doç.Dr. Boğaziçi Üniversitesi 2004-2009
Öğr.Gör.Dr. Boğaziçi Üniversitesi 2000-2004
Öğr.Gör. Boğaziçi Üniversitesi 1987-2000
Araş.Gör. Boğaziçi Üniversitesi 1986-1987
  • Türk Devrim Tarihi, Türk Parlamento Tarihi, Türk Siyasal Hayatı, Siyasal Tarih
Rıdvan Akın ,  "TBMM’nin XXII. Dönemi’nde AKP İktidarı (2002-2007)",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ,  2012/1,  3-50,  (2014).
Rıdvan Akın ,  "Birinci Meclis Döneminde Sivil Otoritenin Üstünlüğü ve Ordunun Yönetimi Tartışması",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Köksal Bayraktar Armağanı),  2010/I,  431-445 ,  (2012).
Rıdvan Akın ,  "Milli Mücadelede İki Anayasalılık Sorunu ve Eski Rejimin Tasfiyesi Süreci",  Atatürk Araştırma Merkezi (Milli Mücadele) ,  ,  229-243,  (2011).
Rıdvan Akın ,  "İkinci Meşrutiyetin Sadrazamları ve Temel Rejim Sorunları",  Yadigar-ı Meşrutiyet (Tarık Zafer Tunaya Anısına Armağan) ,  ,  55-81,  (2010).
Rıdvan Akın ,  "Telif ",  Türk Siyasal Tarihi (1908-2000) ,  XII Levha Yayınarı ,  ,  (2010).
Rıdvan Akın,  "Telif ",  Gazi'den Günümüze Cumhurbaşkanlığı (1923-2007),  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ,  ,  (2009).
Rıdvan Akın ,  "Telif ",  Osmanlı İmparatorluğunun Dağılma Devri ve Türkçülük Hareketi (1908-1918),  Der Kitabevi ,  ,  (2002).
Rıdvan Akın ,  "Telif ",  TBMM Devleti, Birinci Meclis Döneminde Devlet Erkleri ve İdare (1920-1923) ,  İletişim Yayınları ,  ,  (2001).