Doç. Dr. Özlem Danacı Yüce

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1337
Ofis No.:   C323
Doktora Marmara Üniversitesi, SBE, İletişim Bilimleri ABD, İstanbul 2005
Yüksek Lisans Boğaziçi Üniversitesi, SBE, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1997
Lisans Marmara Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü 1993
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği GSÜ, İletişim Fakültesi 2017
Anabilim Dalı Başkanı GSÜ, İletişim Fakültesi, Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü, İletişim Bİlimleri ABD 2016-2017
Koordinatör GSÜ, Rektörlük 2015
Komisyon Üyeliği GSÜ, Rektörlük 2014-2018
Yönetim Kurulu Üyeliği GSÜ, Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi 2012
Doçent Galatasaray Üniversitesi(GSÜ), İletişim Fakültesi, Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü, İletişim Bilimleri ABD 2012
Dekan Yardımcısı GSÜ, İletişim Fakültesi 2009-2015
Doktor Öğretim Üyesi GSÜ, İletişim Fakültesi, Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü, İletişim Bİlimleri ABD 2006-2012
Program Koordinatörü GSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006
Araştırma Görevlisi GSÜ, İletişim Fakültesi, Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü, İletişim Bİlimleri ABD 1994-2006
  • Siyasal İletişim
  • Gündem Belirleme, Çerçeleveme (Framing), Öne Çıkarma (Priming)
  • Kamuoyu
  • Toplumsal Cinsiyet ve Medya Temsilleri
Özlem Danacı Yüce, Barış Kara,  "Belles de Sport : Représentation des Femmes Dans les Pages Sportives des Quotidiens Turcs",  İletişim,  4462181,  377-391,  (2009).
Özlem Danacı Yüce, vd..,  "Kadın Cinayetleri Medya Analizi, Editör Hülya Uğur Tanrıöver",  Kadın Cinayetleri Önlenebilir,  Filmmor,  40-80,  (2016).
Özlem Danacı Yüce, vd..,  "Her Şeyimiz Televizyon",  Çocukların Medyayı Alımlama ve Kullanım Biçimleri Araştırması, TRT Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi II,  TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları,  42-96,  (2014).
Özlem Danacı Yüce, Gülsün Güvenli,  "Les Feuilletons Télévisés Turcs, Indicateurs d'une Société en Pleine Mutation",  Vingt Ans de Changements en Turquie,  L'Harmattan,  109-122,  (2013).
Özlem Danacı Yüce, vd..,  "Siyasal Kimlikli Gazetelerde Kadın Kimlikleri",  Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor Musun: Toplumsal Yaşamda Kimlik İzdüşümleri,  Hil Yayınları,  157-178,  (2008).
Özlem Danacı Yüce, vd..,  "Medyada Kadınların Temsil Biçimleri",  Medyada Cinsiyetciliğe son,  Mediz Yayınları,  240,  (2008).
Özlem Danacı Yüce, Barlas Tolan vd..,  "Türkiye'deki Avrupalı İmgesi ve Ulusal Kimlik Kurgusuna Etkileri ",  Türkiye'den Dış Dünyaya Bir Bakış,  GSÜ Yayınları,  ,  (1999).
Özlem Danacı Yüce,  ""Working Conditions of Conservative Women Television Journalists in Turkey"",  17th Annual International Conference on Communication and Mass Media, Athens,  ,  (2019).
Özlem Danacı Yüce,  "Gendered Work Environments of Women Television Jurnalists",  International Conference on Gender Differantiation in Media Industries, Univ. of Ljubljana,  ,  (2018).
Özlem Danacı Yüce,  ""Work Environments of Women Journalists in TV Channels and in Online News Portals in Turkey: A Comparative Study"",  International Congress on Social and Economic Sciences, Budapest,  ,  (2018).
Özlem Danacı Yüce, Gülsün Güvenli,  "Représentations de Femmes Dans le Séries Télévisées Turques. Productions, représentations et Appropriations genrées d'un dispositif télévisiel (özet bildiri, sözlü sunum",  Genre en Séries,  Yayın no : 4462221,  (2014).
Özlem Danacı Yüce, Gülsün Güvenli,  "Représentations de Femmes Dans le Feuilletons Télévisés Turcs. Avrupa ve Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Sorunları, Sözlü Sunum,",  Vingt Ans de Changements en Turquie,  Yayın no : 4462193,  (2013).
Özlem Danacı Yüce,  "Kadın Siyasetçilerin Medyada Sunumu",  Cinsiyet Eşitliliğinin İnşası, Türkiye -İşveç Deneyimleri,  Yayın no : 4462259,  (2012).