Osman Ergül

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   1196
Ofis No.:   309
Doktora Galatasaray Üniversitesi , Brüksel Özgür Üniversitesi (Cotutelle)
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi , Uluslararası İlişkiler Bölümü
Lisans Galatasaray Üniversitesi , Uluslararası İlişkiler Bölümü
Lise Kabataş Erkek Lisesi
Ar. Görevlisi Galatasaray Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler Bölümü 2006
  • Karşılaştırmalı Bölgeselleşme Çalışmaları
  • Orta Asya & Kafkasya Jeopolitiği
  • Rus Dış Politikası
Osman Ergül,  "« Avrasya Ekonomik topluluğu: Sovyet Sonras Alanda Farklı Bir Entegrasyon Modelinin Tartışılması » ",  Journal of Central Asian & Caucasian Studies,  9/17,  39-74,  (2014).
Osman Ergül,  "Paul Diehl- Süregiden Rekabetler Yaklaşımı ",  Savaş Kuramları- Temel Düşünürler ve Yaklaşımlar ,  Adres Yayınları,  624-660,  (2015).
Osman Ergül,  "« Russian foreign policy through new regionalism: EurAsEc »",  IPSA (AISP) XXIInd World Congress on Political Science, Reshaping Power, Shifting Boundaries,  ,  (2012).
Osman Ergül,  "« Rus Dış Politikasında Bölgeselleşme ve Rusya’nın Entegrasyon Stratejisi: Avrasya Ekonomik Topluluğu »",  International Conference on Eurasian Economies, Almatı, ,  468-476,  (2012).