Murat Yapıcı

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1632
Ofis No.:   
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Ekonomisi 2019
Yüksek Lisans Piri Reis Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 2016
Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Deniz Turizmi 2016
Öğretim Görevlisi Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu 2020-
USLUER., H.B., YAPICI M.,  "Liman ve Gemi Kreynlerinin Gelişimi ile Seçimi Üzerin Karşılaştırmalı Bir Araştırma",  3. Ulusal Liman Kongresi,  ,  ,  (2017).
KELEŞTEMUR. A., YAPICI M., KOLDEMİR B.,  "Deniz Taşımacılığında Siber Güvenliği Tehdit Eden Unsurlar ve Koruma Önlemleri Üzerine Bir Çalışma",  3. Ulusal Liman Kongresi,  ,  ,  (2017).
YAPICI M., VARDAR N.,  "Gemilerde Hidrolik Aktüatör Kontrollü Valf Kullanımı ve Arızaların Giderilmesi Üzerine Bir Çalışma",  VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi,  Cilt.1,  329-341,  (2017).
YAPICI M., KOLDEMİR B., HİŞAN B.,  "Kruvaziyer Gemileriyle Seyahat Eden Yolcuların Destinasyon Algısı:İstanbul Limanı Üzerine Bir Çalışma",  3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu,  ,  ,  (2016).
YAPICI M., KULEYIN B.,  "Kruvaziyer Gemilerinden Kaynaklanan Sera Gazı Salımı İncelenmesi: Kuşadası Limanı Örneği",  3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu,  ,  ,  (2016).
KOLDEMİR B., YAPICI M.,  "A Study on Role of Green Port Implementatıon And ‘‘Greencollar’’ Workers in Port Facılıtıes",  ", II.Global Conference On Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation,  ,  413-418,  (2016).
KOLDEMİR B., YAPICI M.,  "A Study on the Impact of Renewable Energy use in the Port of Paris Climate Summit",  II..Global Conference On Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation,  ,  674-769,  (2016).
YAPICI M., VARDAR N.,  "Gemi Atık Yönetimi ve Atık Yakma Ünitelerinin Teknik Standartları Üzerine Bir Çalışma",  1st International Congress on Ship and Marine Technology,  ,  ,  (2016).
YAPICI M.,  "Investigation of Air Pollution from Ships in the Cruise Tourism",  2nd International Congress of Tourism & Management Researches,  ,  ,  (2015).
YAPICI M., AKKARTAL E. ,  "Evaluating the Advantages of Short Sea Shipping and Comparing to the Other Modes in Turkey",  XIII. International Logistics and Supply Chain Congress,  ,  ,  (2015).
YAPICI M., KOLDEMİR B.,  "Devoloping Innovative Applications of Technical Drawing Course at the Maritime Education",  World Conference on Technology Innovation and Entrepreneurship, Procedia-Social and Behavioral Sciences,  Volume 195,  2813-2821,  (2015).
YAPICI, M.,  "Gemilerde Uygun Olmayan Yakıt ve Yetersiz Yağlama Yağının Ağır Devirli Gemi Dizel Motorlarına Etkileri Üzerine Bir Çalışma",  Journal of ETA Maritime Science,  3(2),  55-66,  (2015).
YAPICI M.,  "Tersanelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesi",  VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi,  ,  622,  (2015).
YAPICI M., KOLDEMİR B.,  "Yeni Teknoloji ve Alternatif Yakıt Uygulamalarının Römorkör Üretimine Etkilerinin Araştırılması",  1.Kılavuzluk Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi,  ,  ,  (2015).
YAPICI M., KOLDEMİR B.,  "Limanlarda Alternatif Yenilenebilir Enerji Kullanımının İncelenmesi",  2. Ulusal Liman Kongresi,  ,  ,  (2015).
YAPICI M., KOLDEMİR B.,  "Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğini Azaltma Amacıyla Türkiye ve Dünya’da Koruma Uygulamaları",  1. Ulusal Gemi Trafik Hizmetleri Kongresi,  ,  45-54,  (2014).
GÜLEYAN, S., KOLDEMİR, B., YAPICI, M.,  "Marinalarda Gürültü Seviyesinin İş Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma",  5. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu,  doi:10.18872/0.2020.39,  (2020).
YAPICI, M., KOLDEMİR, B.,  "Didim'de Deniz Turizmi Faaliyetlerinin Mevcut Durumu ve Fırsatlar Üzerine Bir Çalışma",  5.Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu,  doi:10.18872/0.2020.41,  (2020).