Merve Güler Kesmez

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1444
Ofis No.:   
Doktora Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği 2018
Lisans Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği 2016
Lise Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi 2011
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 2017
  • Çok Kriterli Karar Verme
  • Bulanık Mantık
  • Dijital Dönüşüm
Büyüközkan, G., Güler, M.,  "Smart watch evaluation with integrated hesitant fuzzy linguistic SAW-ARAS technique",  Measurement,  153,  107353,  (2020).
Büyüközkan, G., Güler, M.,  "Analysis of companies’ digital maturity by hesitant fuzzy linguistic MCDM methods",  Journal of Intelligent & Fuzzy Systems,  38,  1119-1132,  (2020).
Büyüközkan, G., Güler M.,  "Lojistik 4.0 Teknolojilerinin Analizi İçin Metodolojik Yaklaşım",  Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi,  8,  21-47,  (2019).
Büyüközkan, G., Güler, M., Mukul, E., Göçer, F.,  "Evaluation of Supply Chain Analytics with an Integrated Fuzzy MCDM Approach",  Beykoz Akademi Dergisi,  ,  136-147,  (2019).
Mukul, E., Büyüközkan, G., Güler, M.,  "Strategic Analysis Of Intelligent Transportation Systems",  Beykoz Akademi Dergisi,  ,  148-158,  (2019).
Büyüközkan, G., Güler, M., Mukul, E.,  "An Integrated Fuzzy QFD Methodology for Customer Oriented Multifunctional Power Bank Design",  Customer Oriented Product Design,  ,  73-91,  (2020).
Büyüközkan, G., Güler M.,  "Analysis of Digital Transformation Strategies with an Integrated Fuzzy AHP-Axiomatic Design Methodology",  IFAC-PapersOnLine,  ,  1186-1191,  (2019).
Büyüközkan, G., Karabulut, Y. & Güler, M.,  "Strategic Renewable Energy Source Selection for Turkey with Hesitant Fuzzy MCDM Method",  Energy Management—Collective and Computational Intelligence with Theory and Applications,  Springer,  229-250,  (2018).
Güler, M., Mukul, E. & Büyüközkan, G.,  "Analysis of Companies' Digital Maturity with Hesitant Fuzzy Linguistic MCDM Methods",  Data Science and Knowledge Engineering for Sensing Decision Support,  World Scientific,  1074-1082,  (2018).
Mukul, E., Güler, M. & Büyüközkan, G,  "Evaluation of Smart Cities with Integrated Hesitant Fuzzy Linguistic AHP–COPRAS Method",  Data Science and Knowledge Engineering for Sensing Decision Support,  World Scientific,  1184-1191,  (2018).
Büyüközkan, G. & Güler, M.,  "A Hesitant Fuzzy Based TOPSIS Approach for Smart Glass Evaluation",  Advances in Fuzzy Logic and Technology,  Springer,  330-341,  (2017).
Büyüközkan, G. & Güler, M.,  "Strategy Selection for Digital Companies",  14th International Conference on Knowledge, Economy & Management (ICKEM'18),  543-554,  (2018).
Büyüközkan, G. & Güler, M.,  "Lojistik 4.0 için Teknoloji Analizi ve Seçimi",  7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (ULTZK'18),  75-85,  (2018).
Güler, M. & Büyüközkan, G.,  "Etkin Dijital Dönüşüm Süreci için Strateji Seçimi",  38. Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM'18),  35-36,  (2018).
Güler, M., Mukul, E. & Büyüközkan, G. ,  "Hesitant Fuzzy Linguistic VIKOR Method for e-Health Technology Selection",  The 5th International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS’17),  73,  (2017).
Mukul, E., Güler, M. & Büyüközkan, G. ,  "Hesitant Fuzzy Linguistic COPRAS Method for Marketing Strategy Selection",  The 5th International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS’17),  15,  (2017).
Güler, M., Duran, F. & Büyüközkan, G. ,  "Business Intelligence System Selection for Logistics Companies",  17th International Logistics and Supply Chain Congress (LMSCM'17),  ,  (2017).
Büyüközkan, G., Güler, M. & Uztürk, D.,  "Selection of Wearable Glasses in the Logistics Sector",  16th International Logistics and Supply Chain Congress (LMSCM'16),  377-385,  (2016).