Merve Alçık

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   
Ofis No.:   
Doktora Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü
Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Hukuku Bölümü 2018
Lisans Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018-
  • Anayasa Hukuku
  • İnsan Hakları Hukuku
  • Toplumsal Cinsiyet
Alçık, M.,  "Türk Anayasa Mahkemesinin Trans Bireylere İlişkin Cinsiyet Değişikliği Kararları Üzerine Bir Değerlendirme",  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Durmuş Tezcan'a Armağan,  Vol.21,  1875–1906,  (2019).
Alçık M.,  "Kadının Siyasal Hayata Katılımının Kolaylaştırılması İçin Hukuki Bir Çözüm: Cinsiyet Kotası",  II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu(08.03.2019 - 09.03.2019 ), (Ed. Süheyla Suzan Gökalp Arıca, Necdet Basa), Türkiye Barolar Birliği Yayınları,  627-643,  (2019).