Dr. Öğr. Üyesi M. Levent Demircan

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   1431
Ofis No.:   A320
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Endüstri Mühendisliği Bölümü 2005
Yüksek Lisans Pittsburgh Üniversitesi - İşletme Fakültesi - M.B.A. 1998
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi - İşletme Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü 1997
Lise Galatasaray Lisesi 1993
Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2006-2015
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1999-2006
  • Mühendislik Ekonomisi
  • Finans ve Yatırım Ortamı
  • Uluslararası Finans Yönetimi
  • Finans Mühendisliği, Opsiyon ve Türevler
  • Proje Planlama ve Yönetimi
  • Verimlilik
Ateş, S., Coşkun, A., Şahin, M. A., Demircan, M. L.,  "Impact of Financial Literacy on the Behavioral Biases of Individual Stock Investors: Evidence from Borsa Istanbul",  Business and Economics Research Journal,  7/3,  1-19,  (2016).
Tolga, A. Ç., Kahraman, C., Demircan, M. L.,  "A Comparative Fuzzy Real Options Valuation Model using Trinomial Lattice and Black-Scholes Approaches: A Call Center Application",  Multiple-Valued Logic and Soft Computing,  16,  135-154,  (2010).
Erensal, Y.C., Oncan, T., Demircan, M. L.,  "Determining key capabilities in technology management using fuzzy analytic hierarchy process: A case study of Turkey",  Information Sciences,  Vol. 176, No. 18,  P. 2755-2770,  (2006).
Demircan, M. L.,Tolga, E., Kahraman, C.,  "Bulanık Yenileme Analizi Ve Ahs Yardımı İle Çok Ölçütlü İşletim Sistemi Seçimi",  İ.T.Ü. Dergisi,  Cilt 5, Sayı 1, Kısım 2,  Sayfa 205-216,  (2006).
Tolga, E., Demircan, M. L., Kahraman, C.,  "Operating System Selection Using Fuzzy Replacement Analysis And Analytic Hierarchy Process",  International Journal of Production Economics,  Vol. 97, No. 1,  P. 89-117,  (2005).
Demircan, M. L., Kahraman, C.,  "Fuzzy Replacement Analysis Chapter",  Fuzzy Engineering Economics with Applications, Book Series Studies in Fuzziness and Soft Computing,  Springer Berlin / Heidelberg,  Vol. 233/2008, P. 145-157,  (2008).
Demircan, M. L., Moltay, A.,  "Bilgiyi Yönetmek",  ISBN 975-486-605-9,  Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,  ,  (1997).
Demircan, M. L., Düz, T. T.,  "30 Vak’ada Quickbasic, Cobol, Visual Basic 3.0 Uygulamaları",  ISBN 975-7397-68-7,  Sistem Yayıncılık,  ,  (1995).
Demircan, M. L.,  "Multıple-Criteria Decision Making of Call Center System Replacement Investment using Interval Type-2 Fuzzy Replacement Analysis",  20th Research World International Conference, Amsterdam, Netherlands, ISBN: 978-93-86083-87-6,  4-10,  (2016).
Demircan, M. L.,  "Çağrı Merkezi Personel Seçme ve Yerleştirmede Yenileme Analizi",  Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi,  ,  (2008).
Demircan, M. L., Parlak, İ. B.,  "Mevcut ve Gelecek Nesil Ultrasonografi Cihazlarının Karşılaştırılması için Tahmine Dayalı Bulanık Yenileme Analizi",  Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi,  ,  (2008).
Demircan, M.L.,  "Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Bulanık Mantık kullanımı ile Emlak Önceliklendirme Uygulamaları",  International Conference on Fuzzy Systems and Soft Computational Intelligence in Management and Industrial Engineering,  218-222,  (2002).