Dr. Öğr. Üyesi Jean Christophe PITAVY

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   
Ofis No.:   
Doktora Université Lumière Lyon II (Fransa), "Mondes anciens" ("Antik dünyalar") 1999
Yardımcı Doç. Dr. Fen ve Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı dilbilim ve uygulamalı yabancı diller bölümü 2014
  • Genel dilbilim
  • Fransız dil bilimi
  • Tanımlayıcı dilbigisi
  • Tarihsel dilbilim
  • Edimbilim, söylem çözümlemesi
  • Dil tipolojisi