Prof. Dr. İnci Çınarlı

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    (212) 227-5148
Dahili:   600
Ofis No.:   303
Doktora Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2004
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1996
Lisans İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 1992
Lise Galatasaray Lisesi 1987
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2015-
Fakülte Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2013-2015
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2008-2015
Stratejik İletişim Yönetimi Tezli YL Koordinatörü Galatasaray Üniversitesi SBE 2004-
  • Sağlık İletişimi
  • Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi
  • Halkla İlişkiler Kuramları ve Etik
  • Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar
  • Manipülasyon
  • Kurumsal Sosyal Sorumululuk
İnci Çınarlı,  "Stratejik İletişim Yönetimi Bağlamında Paydaş Kuramı’nın Eleştirel Bir Değerlendirmesi",  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,  S.1,  23-36,  (2014).
İnci Çınarlı,  "Bir Kriz İletişimi Yönetimi Vaka Analizi: Kaybolan Malezya Havayolları MH370 Sefer Sayılı Uçağı",  Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi,  38,  96-114,  (2014).
İnci Çınarlı ve Halime Yücel,  "Sağlık İletişiminin Bakış Açısı ile Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet",  İnci Çınarlı ve Halime Yücel (eds.), İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi,  Özel Sayı No.3,  ss: 31-51,  (2013).
İnci Çınarlı,  "Risk İletişimi Açısından SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) Salgını",  İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi,  2,  55-69,  (2005).
İnci Çınarlı ,  ".",  Kriz İletişimi: Örnek Vaka Analizileri İle,  İstanbul: Beta Yayınevi,  ,  (2016).
İnci Çınarlı,  "(2. Baskı 2013)",  Stratejik İletişim Yönetimi,  İstanbul: Beta Yayınevi,  ,  (2009 ).
İnci Çınarlı (ed.),  """,  Belirsizlik Toplumunun Krizi,  Ankara: Nobel Yayınevi,  ,  (2009).
İnci Çınarlı,  """,  Sağlık İletişimi ,  Ankara: Nobel Yayınevi,  ,  (2008).
İnci Çınarlı and Gaye Aslı Sancar,  "Conflicting Stakeholder Priorities in Sustainability Strategies: Coca-Cola and Water Management in Turkey",  GIRA’2010 Corporate Governance, Innovation, Social and Environmental Responsibility Conference, Lisbon/Portugal,  ,  (2010).