Dr. İdil Engindeniz

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   637
Ofis No.:   205
Doktora Université Stendhal - Grenoble 3 2012
Yüksek Lisans Université Stendhal - Grenoble 3 2002
Lisans Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2001
Lise Burak Bora Anadolu Lisesi (Fransızca) 1996
GSÜ İleti-ş-im hakemli dergisi editör yardımcısı Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2016
Yüksek Lisans Erasmus Koordinatörü Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2015
Erasmus Komisyonu üyesi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2014
Program Koordinatörü Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi - Bordeaux Montaigne Üniversitesi 2014
  • Kamusal Alan
  • Toplumsal Cinsiyet
  • Gazetecilik
  • İletişim Etiği
  • LGBTQI Çalışmaları
Özbek Ç., Engindeniz Şahan İ.,  "Yabancı Yerleşimcilerin Toplumsal Aidiyetlerinin Yerelde Kurulma Pratikleri: The Post Gazetesi Örneği",  SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,  38,  159-182,  (2016).
İdil Engindeniz Şahan,  "“Eşcinsel (LGBTİ) hareketin tıp bilimiyle ilişkisi”",  Toplum ve Hekim Dergisi,  29/4,  288-293,  (2014).
İdil Engindeniz Şahan,  "İktidar – medya ilişkileri ve politikalar bağlamında 2000’li yıllarda LGBTİ hareket",  Neoliberal Muhafazakâr Medya,  Ayrıntı Yayınları,  171-194,  (2015).
İdil Engindeniz Şahan,  "LGBT Student Groups at Universities and their Usage of Social Media as a Public Sphere: A Case Analysis – luBUnya",  Queer Youth and Media Cultures,  Palgrave Macmillan,  251-265,  (2014).
İdil Engindeniz Şahan,  "Les moyens d’intervention des lecteurs au “bon fonctionnement” des journaux en Turquie : les lettres aux ombudsmans",  SFSIC Doktora Günleri,  ,  (2009).
İdil Engindeniz Şahan,  "Les journaux traditionnels en ligne: un nouvel espace public pour les lecteurs?",  Doctoriales du GDR TIC & Société,  ,  (2008).
İdil Engindeniz Şahan, Mutlucan Şahan,  "Eşcinselliğin yazılı basında temsili: Hürriyet gazetesi örneği",  Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Araştırmaları Merkezi, 3. Sayfa Konferansı,  12-23,  (2007).