Dr. Öğr. Üyesi İdil Engindeniz

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   1302
Ofis No.:   C328
Doktora Université Stendhal - Grenoble 3 2012
Yüksek Lisans Université Stendhal - Grenoble 3 2002
Lisans Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2001
Lise Burak Bora Anadolu Lisesi (Fransızca) 1996
GSÜ İleti-ş-im hakemli dergisi editör yardımcısı Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2016-2018 / 2020-...
Yüksek Lisans Erasmus Koordinatörü Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2015 - 2021
Erasmus Komisyonu üyesi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2014 - 2021
Program Koordinatörü Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi - Bordeaux Montaigne Üniversitesi 2014
  • Kamusal Alan
  • Toplumsal Cinsiyet
  • Gazetecilik
  • İletişim Etiği
  • LGBTQI Çalışmaları
Özbek Ç., Engindeniz Şahan İ.,  "Yabancı Yerleşimcilerin Toplumsal Aidiyetlerinin Yerelde Kurulma Pratikleri: The Post Gazetesi Örneği",  SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,  38,  159-182,  (2016).
İdil Engindeniz Şahan,  "“Eşcinsel (LGBTİ) hareketin tıp bilimiyle ilişkisi”",  Toplum ve Hekim Dergisi,  29/4,  288-293,  (2014).
İ. Engindeniz,  "Nefret söylemi alanında kavramsal tartışmalar (Önemli Mi?)",  Medya ve Nefret Söylemi II - Değişmeyen Sorular, Güncel Tartışmalar,  HDV Yayınları,  25-38,  (2020).
İ. Engindeniz,  "Türkiye’de LGBTİ Kamusal Alanın Ortaya Çıkışında Kaos GL Dergi’nin Rolü",  LGBTİ Bireyler ve Medya, ed. Yasemin İnceoğlu, Savaş Çoban,  Ayrıntı,  110-129,  (2019).
Engindeniz, İ.,  "Kaos GL magazine's role in the emergence of the LGBTI public sphere in Turkey",  LGBT+ Studies in Turkey,  Transnational Press London,  115,  (2019).
İdil Engindeniz Şahan,  "İktidar – medya ilişkileri ve politikalar bağlamında 2000’li yıllarda LGBTİ hareket",  Neoliberal Muhafazakâr Medya,  Ayrıntı Yayınları,  171-194,  (2015).
İdil Engindeniz Şahan,  "LGBT Student Groups at Universities and their Usage of Social Media as a Public Sphere: A Case Analysis – luBUnya",  Queer Youth and Media Cultures,  Palgrave Macmillan,  251-265,  (2014).
İdil Engindeniz,  "Discussing politics on Twitter: rational or emotional, public sphere or not? The case of "İmam Hatip" schools in Turkey",  MEDIA, POLIS, AGORA: JOURNALISM & COMMUNICATION IN THE DIGITAL ERA,  ,  (2018).
İdil Engindeniz,  "Sosyal medyada feminist kamusal alanın mümkünlüğü: Facebook kapalı grubu "Toplumsal Cinsiyet ve Feminist Politika" incelemesi",  Dijital Çağda İletişim Sempozyumu,  ,  (2018).
İdil Engindeniz Şahan,  "Les moyens d’intervention des lecteurs au “bon fonctionnement” des journaux en Turquie : les lettres aux ombudsmans",  SFSIC Doktora Günleri,  ,  (2009).
İdil Engindeniz Şahan,  "Les journaux traditionnels en ligne: un nouvel espace public pour les lecteurs?",  Doctoriales du GDR TIC & Société,  ,  (2008).
İdil Engindeniz Şahan, Mutlucan Şahan,  "Eşcinselliğin yazılı basında temsili: Hürriyet gazetesi örneği",  Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Araştırmaları Merkezi, 3. Sayfa Konferansı,  12-23,  (2007).