Doç. Dr. Halime Yücel Bourse

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   268
Ofis No.:   403
Doktora Doktora Programı İstanbul Üniversitesi Tanıtım ve Halkla İlişkiler, İstanbul 2001
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Yüksek Lisans programı 1997
Editör Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 2018-...
Reklamcılık Anabilim Dali Başkanı Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2015-..
Doçent Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2012-..
  • Reklam, Göstergebilim, Görsel Kültür
Halime Yücel, Michel Bourse,  "“Image and Touristic Discourses: Turkey Seen by Advertisements”,",  Online Journal of Communication and Media Technologies,,  8,2.,  ...,  (2017).
Halime Yücel,  "Les identités culturelles dans la série turque Avrupa Yakası",  Signe, discours et sociétés,  15,  ,  (2015).
Halime Yücel,  "Bildiğimiz Reklamın Sonu: Transmedya Öyküleme",  Kurumların Yeni İletişim Biçimleri,  Beta,  167-188,  (2018).
Halime Yücel, Michel Bourse,  "Kültürel Çalışmaları Anlamak,",  Kültürel Çalışmaları Anlamak,,  İletişim,  -,  (2017).
Halime Yücel, Michel Bourse,  ".",  Pour Comprendre Les Culturals Studies,  l'Harmattan,  .,  (2015).
Halime Yücel,  ""Kurumsal reklam"",  Kurumsallık Parantezinde Yönetim ve İletişim,  Beta,  ,  (2015).
Halime Yücel,  ".",  İmgeden Yoruma,  Ayrıntı,  .,  (2013).
Halime Yücel, Michel Bourse,  "-",  İletişim Bilimlerinin Serüveni,  Ayrıntı,  -,  (2012).
Halime Yücel,  "Reklamda Tüketim Değerleri",  Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım,  Eğitim,  ,  (2007).