Doç. Dr. Hakan Yücel

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1171
Ofis No.:   307
Doktora EHESS - Paris, Sosyoloji 2006
Yüksek Lisans EHESS - Paris, Sosyoloji 2000
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi, Fransızca Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı 1998
Lisans Marmara Üniversitesi, Fransızca Kamu Yönetimi 1995
Lise Saint-Benoit Fransız Lisesi 1991
Bölüm Başkan Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi, İİBF Siyaset Bilimi Bölümü 2012
Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi 2006
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İİBF Siyaset Bilimi Bölümü 1996-2006
  • Gençlik Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi, Toplumsal Hareketler, Popüler Kültürler, Gayrimüslim Azınlıklar,