Dr. Öğr. Üyesi Hasan Bora Usluer

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1601
Ofis No.:   
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 2016
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, DENİZ İŞLETMECİLİĞİ A.B.D., DENİZ POLİTİKASI 2011
Müdür Galatasaray Üniversitesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu 2019-Halen Devam etmekte
Konuk Öğretim Üyesi İstanbul Üniversitesi 2018-Halen devam etmekte
Konuk Öğretim Üyesi İstanbul Teknik Üniversitesi 2018-Halen devam etmekte
Konuk Öğretim Üyesi NATO Çok Uluslu Deniz Mükemmeliyet Merkezi 2015-Halen devam etmekte
Konuk Öğretim Üyesi Piri Reis Üniversitesi 2015-Halen devam etmekte
Müdür Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu 07.2015-07.2019
Program Sorumlusu Galatasaray Üniversitesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı 07.2015-07.2018
Program Sorumlusu Galatasaray Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Gemi Makineleri İşletme Programı 06.2018-08.2020
Program Sorumlusu Galatasaray Üniversitesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Gemi Makineleri İşletme Programı 03.2015-09.2015
  • Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
  • Kartografi, Elektronik Kartografi, Hidrografi, Oşinografi, Meteoroloji ve Akustik Deniz Araştırmaları
  • Deniz Hukuku, Kıta Sahanlığı ve Karasuyu
  • TSK ve NATO
  • Türk Boğazları
USLUER,HASAN BORA & ALKAN,GÜLER BİLEN ,  "Importance of the Marine Science and Charting about Environmental Planning, Management and Policies at the Turkish Straits",  European Journal of Sustainable Development Research,  Vol.1,  16-25,  (2016).
Hasan Bora USLUER,  "BÖLÜM-6 ENDÜSTRİ 5.0 VE KÜRESEL DENİZCİLİK UNSURLARINA ETKİLERİ",  Endüstri 5.0 Dijital Toplum,  Ekin Yayınevi,  95-116,  (2020).
USLUER,HASAN BORA , ÇETİN, OKTAY,  "2.BÖLÜM - Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Deniz Yetki Alanları ve Deniz Sınırlandırmaları",  AKDENİZ JEOPOLİTİĞİ,  NOBEL YAYINCILIK / ANKARA,  ,  (2019).
USLUER,HASAN BORA ,  "CHAPTER I - HISTORY OF ACCIDENTS AND REGULATIONS",  OIL SPILL ALONG THE TURKISH STRAIT SEA AREA; ACCIDENTS,ENVIRONMENTAL POLLUTION,SOCIO-ECONOMIC IMPACTS AND PROTECTION,  TÜDAV ,  3-16,  (2018).
USLUER,HASAN BORA & ALPAR,BEDRİ, & AYDIN,ŞENOL,  "CHAPTER 2 - Geographic and Bathymetric Restrictions along the Turkish Straits Sea Area",  OIL SPILL ALONG THE TURKISH STRAIT SEA AREA; ACCIDENTS,ENVIRONMENTAL POLLUTION,SOCIO-ECONOMIC IMPACTS AND PROTECTION,  TÜDAV,  61-79,  (2018).
USLUER,HASAN BORA & ÜNAL,ALİ UMUT,  "CHAPTER 7 - 1992 Protocol to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND 1992) and its Applications Related with Oil Spill in Turkey",  OIL SPILL ALONG THE TURKISH STRAIT SEA AREA; ACCIDENTS,ENVIRONMENTAL POLLUTION,SOCIO-ECONOMIC IMPACTS AND PROTECTION,  TÜDAV,  424-437,  (2018).
USLUER,HASAN BORA , UYANIK, TAYFUN, ARSLANOĞLU,YASİN,  "A Sensor Application for Oceanographic Drifter ",  4th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST),KIEV/UKRAINE,  ,  (2018).
USLUER,HASAN BORA , UYANIK, TAYFUN, ARSLANOĞLU,YASİN,  "A Sensor Application for Oceanographic Drifter",  4th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST),KIEV/UKRAINE,  ,  (2018).
USLUER,HASAN BORA , UYANIK, TAYFUN, ARSLANOĞLU,YASİN,  ""Oceanographic Measurements in Istanbul Strait with New Type Buoy: Design and Performance at Sea",",  4th International Conference on Pure and Applied Sciences: Renewable E,iSTANBUL/TURKEY,  ,  (2017).
USLUER,HASAN BORA ALKAN,GÜLER BİLEN ,  "Importance of the Current Effects on Maritime Transportation",  3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), BUDAPEST,HUNGARY,  ,  (2017).
USLUER,HASAN BORA, UYANIK,TAYFUN, ARSLANOĞLU,YASİN,  "Oceanographic Measurements in Istanbul Strait with New Type Buoy: Design and Performance at Sea.",  ICPAS-4th International Conference on Pure and Applied Sciences: Renewable Energy,  128,  (2017).
USLUER,HASAN BORA & ALKAN,GÜLER BİLEN ,  "Importance of the Marine Science and Charting about Environmental Planning, Management and Policies at the Turkish Straits ",  INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY-SARAJEVO/BOSNIA HERZIGOVINA,  90-100,  (2015).
USLUER,HASAN BORA & GÜLBİTEN, GÖKHAN ,  "Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği Ve Rehberlik Faaliyetlerinin Limanlar İle Etkileşimi",  II.ULUSAL LİMAN KONGRESİ, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ, İZMİR,  12-22,  (2015).
USLUER,HASAN BORA & ÜNAL, ALİ UMUT,  "Tehlikeli Yük Elleçleme Eğitimlerinin Liman İşletmelerindeki Gereklilik ve Önemi",  II.ULUSAL LİMAN KONGRESİ, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ, İZMİR,  ,  (2015).
USLUER,HASAN BORA & ALKAN,GÜLER BİLEN ,  "Liman Planlama Ve Geliştirmede Deniz Bilimlerinin Önemi",  II.ULUSAL LİMAN KONGRESİ, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ, İZMİR,  ,  (2015).
USLUER, HASAN BORA,  "GEMİ TRAFİK HİZMETLERİNDE DENİZ HARİTACILIĞININ ÖNEMİ",  GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ ,  Sf.90-100,  (2014).