Gözde Aytemur Nüfusçu

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   1548
Ofis No.:   403
Doktora Ecole Normale Supérieure de Cachan, Institut des sciences sociales du politique, Paris 2018
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul 2013
Lisans Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul 2010
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul 2010-
  • Hukuk ve adalet sosyolojisi, Adli meslekler, Kurumsal dönüşüm, Neoliberalleşme, Devlet antropolojisi
Aytemur, G., Yılmaz, A.,  "Evlilik Pratiklerinin Dönüşüm/Yeniden Üretim Sürecinde Evlendirme Programları",  İleti-ş-im,  Vol. 16,  23-48,  (2012).
Aytemur, G.,  "Türkiye’de Gençlik Ceza Adaleti : Gençlere Rağmen Gençler İçin",  Gençlik Halleri : 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Genç Olmak,  Efil Yayınları,  ,  (2013).
Aytemur, G.,  "Notes sur l'organisation juridictionnelle turque autour de la figure du procureur de la République",  Police, Prison, Justice en Turquie et en France (XX-XXIe siècles),  ,  (2015).
Aytemur, G.,  "La transformation de la chaîne pénale en Turquie: les procureurs de la République face aux infléxions néolibérales",  Police, Prison, Justice en Turquie et en France (XX-XXIe siècles),  ,  (2014).
Aytemur, G.,  "The Interdependency Between Professional Identity of Prosecutors and Social Relations in Turkey: An Isolation Story",  International Working Group for Comparative Studies of Legal Professions (Research Committee on Sociology on Law),  ,  (2014).
Aytemur, G.,  "Les rôles judiciaires des ‘procureurs de la République’ dans le processus de néolibéralisation en Turquie",  Congrès Mondial ISA/RCSL “Sociologie du droit et action politique,  ,  (2013).
Aytemur, G.,  "Ağır Ceza Mahkemeleri’nin Yargılama Pratikleri Bağlamında Savcının Dönüştürücü Rolü Üzerine Bir Saha Araştırması",  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Sempozyumu,  ,  (2012).