Dr. Öğr. Üyesi Gaye Aslı Sancar Demren

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   609
Ofis No.:   303
Doktora Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2012
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı 2008
Lisans Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Reklamcılık Bölümü 2006
Lise Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2002
Dekan Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2017-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2016-
Müdür Galatasaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 2015-
Bitirme Projesi Koordinatörü Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2014-2017
Fakülte Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2014-2015
Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2014-
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2008-2014
  • Halkla İlişkiler
  • Kamu Diplomasisi
  • Kurumsal İletişim
  • Uluslararası Halkla İlişkiler
  • Siyasal İletişim
Gaye Aslı Sancar,  "Political Public Relations 2.0 and the Use of Twitter of Political Leaders in Turkey",  Online Journal of Communication and Media Technologies,  Vol 3 Issue 1 ,  ,  (2013).
Gaye Aslı Sancar (Editör) ,  "Yeni Kamu Diplomasisi",  Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar ve Örnekler ,  Beta Yayınları,  ,  (2016).
Gaye Aslı Sancar,  "Kurumsal İletişim Bağlamında Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejileri",  Kurumsallık Parantezinde Yönetim ve İletişim (Banu Karsak Ed.),  Beta Yayınları,  ,  (2015).
Gaye Aslı Sancar,  "Kamu Diplomasisinde Medyanın Önemi: Anadolu Ajansı Örneği",  Kamu Diplomasisi ve Türk Dış Politikası (Senem Çevik ve Mehmet Şahin Eds.) ,  Nobel Yayınları ,  ,  (2015).
Gaye Aslı Sancar,  "Turkey’s Public Diplomacy: It’s Actors, Stakeholders and Tools",  Turkey’s Public Diplomacy. Cevik, Senem and Seib Philip (Eds.) ,  Palgrave MacMillan,  ,  (2015).
Gaye Aslı Sancar,  "Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler",  Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler,  Beta Yayınları,  ,  (2014).
Gaye Aslı Sancar,  "What is Public Relations?: An Analysis of Turkish Public Relations Job Advertisements Discourses",  5th International Conference on Communication, Media, Technology and Design. Zagreb,  ,  (2016).