Doç. Dr. Feyza Ak Akyol

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1544
Ofis No.:   501
Doktora Provence Üniversitesi, Fransa, Sosyoloji Bölümü 2005
Yüksek Lisans Provence Üniversitesi, Fransa, Sosyoloji Bölümü 1996
Yüksek Lisans Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 1995
Lisans ODTÜ, Sosyoloji Bölümü 1994
Lise Galatasaray Lisesi 1989
Doçent Galatasaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 2014-
Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) 2011-2015
Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) 2010-2015
Bölüm Başkan Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 2010-2012
Müdür Galatasaray Üniversitesi, Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) 2009-2015
Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 2006-2014
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 1999-2005
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi 1994-1999
F. Ak Akyol, N. Ökten Gülsoy, ortak yayın,  "mères aux filles: amours arrangés ? (Annelerden Kızlara: Anlaşmalı Aşklar)",  Ethnologie Française,  2014-2,  289-297,  (2014).
Ergur, A., Ak F., Danış, D., Irtiş, V., Merçil, İ., Ökten, N., Türkmen, B., ortak yayın,  "Kentleşme Sorunsalının Açılımında Bir Öncü ve Kurucu: Barlas Tolan’ın Eserleri ve Akademik Yaşamına Genel Bakış",  Sosyoloji Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,  3. Dizi, 14.Sayı, 2007/1,  1-30,  (2007).
Ak Akyol, Feyza,  "Parçalanmış Kimlikler: Fransadaki Göçmen Türk Kadınlarının Özel_Kamusal Stratejileri",  Entegrasyon Ötesinde Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri,Danış, D.- İrtiş, V.(der.),  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  223-234,  (2008).
Ak Akyol, Feyza,  "Femmes en quete d’identité: Exemple des femmes turques immigrées en France (Kimlik Arayışındaki Kadınlar: Fransa'ya Göç Etmiş Türk Kadınları Örneği) ",  Les faces multiples de la modernité turque, İpek Merçil (coord),  L’Harmattan,  79-94,  (2008).
Ak Akyol, Feyza,  "Les représentations de la femme chez les travailleurs turcs immigrés en France” Fransa'ya Göç Etmiş Türk İşçilerinin Gözünden Kadın Temsilleri) ",  , les mille visages. Politique, religion, femmes, immigration, Isabelle Rigoni (coord.),  Editions Edition Syllepse,  147-163,  (2000).