Dr. Fatma Gül Karagöz

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1262
Ofis No.:   215
Doktora İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku 2018
Yüksek Lisans Bilkent Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Osmanlı Tarihi 2010
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005
Lise İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 2000
Ar. Gör. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı 2013-
Ar. Gör. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı 2009-2013
  • Osmanlı hukuku, Osmanlı arazi hukuku, Osmanlı kanunnameleri, Karşılaştırmalı hukuk tarihi
Karagöz, Fatma Gül,  "Şeyhülislam Ebussuud Efendi, Maruzat kitap eleştirisi",  Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları,  Sayı 9,  131-135,  (2015).
Karagöz, Fatma Gül,  ""Hayrat-ı İslamiye ihtiyacat-ı asra ve usul-i meşrutiyete tevfikan ne vechile idare olunmak icab eder?" Yirminci yüzyıl başında vakıf kurumu hakkında bir risale üzerine",  Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları,  Sayı 10,  45-75,  (2015).
Karagöz, Fatma Gül,  "Her anını eksiksiz dün gibi hatırlar mıyım? Kadiköy Saint-Joseph Lisesi’ndeki Sekiz Yılım",  Kebikeç,  37,  141-160,  (2014).
Karagöz, Fatma Gül,  "17. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Tarımsal Üretimin Hukuki Olarak Korunması",  I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi,  475-496,  (2014).