Eylül Özdarak

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1166
Ofis No.:   
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi, Muhasebe- Finansman (İngilizce)
Lisans Galatasaray Üniversitesi, İşletme 2019
Lise İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi 2015
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı 2019-
  • Muhasebe
  • Finansal Tablo Denetimi