Dolunay Çörek

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   
Ofis No.:   
Doktora Galatasaray Üniversitesi, Kamu Hukuku Bölümü
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Kamu Hukuku Bölümü 2020
Lisans İstanbul Üniversitesi- Hukuk Fakültesi 2016
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018-2024
  • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
  • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
  • Siyaset Felsefesi
  • Ahlâk Felsefesi
ÇÖREK, Dolunay,  "Yabancılaşma ve Hukuk Boyutu ile Michael Haneke’nin Der siebente Kontinent (Yedinci Kıta) Filmi",  Pasajlar- Hukuk Düşüncesi,  1,  ,  (2019).
Ed. Zeynep Özlem Üskül Engin,  "Toplumsal Cinsiyet ve Flört Şiddeti",  Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk,  On iki Levha Yyaınları,  ,  (2019).
Dolunay Çörek,  "Yerel Bir Demokrasi Örneği: Alevilikte Musahiplik Kurumu",  Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar IX,  Özet Kitapçık s. 37 ,  (2019).