Doğan Kara

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   
Ofis No.:   
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017
Lise Selçuklu Dolapoğlu Anadolu Lisesi 2012
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı 2017