Doğan Kara

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1270
Ofis No.:   
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı 2017-...
  • Medeni Hukuk
  • Borçlar Hukuku
  • Eşya Hukuku
  • Aile Hukuku
  • Miras Hukuku
Doğan Kara,  "Manevi Tazminat Alacağının Üçüncü Kişiye Devri ve Miras Yoluyla İntikali",  Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu'nun Anısına Armağan,  On İki Levha Yayıncılık,  279-321,  (2020).
Doğan Kara,  "Vekâlet Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk",  Public and Private International Law Bulletin,  39/1,  145-188,  (2019).
Doğan Kara,  "İsviçre-Türk Hukuk Sisteminde Ayıptan Sorumluluk Çerçevesinde Doğrudan ve Dolaylı Zarar Ayrımı",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  I,  483-530,  (2018).
Doğan Kara,  "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasar Sorunu ve Türk Borçlar Kanunu İle Karşılaştırılması",  Public and Private International Law Bulletin (Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni),  38/I,  107-145,  (2018).
Doğan Kara,  "İnternette Linkler Yoluyla Umuma İletim Hakkına Müdahale: Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 13 Şubat 2014 Tarihli Svensson ve Diğerleri, Retriever Sverige AB’ye Karşı Kararının İncelenmesi",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2018/II,  401-428,  (2018).