Doğan Kara

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   
Ofis No.:   
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı 2017-...
Doğan Kara,  "İsviçre-Türk Hukuk Sisteminde Ayıptan Sorumluluk Çerçevesinde Doğrudan ve Dolaylı Zarar Ayrımı",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  I,  483-530,  (2018).