Doç. Dr. A. Didem Danış Şenyüz

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   1542
Ofis No.:   229
Doktora EHESS, Sosyoloji (Paris) 2008
Yüksek Lisans ODTÜ, Sosyoloji (Ankara) 2001
Lisans Boğaziçi Üni., Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişkiler (İstanbul) 1997
Lisans Boğaziçi Üni., Sosyoloji (İstanbul) 1997
Lise Galatasaray Lisesi 1992
Bölüm Başkan Vekili Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 2014-2016
Yönetim Kurulu üyesi Galatasaray Üniv. Avrupa Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi (CREDE) 2013-2015
Doçent Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 2012 - devam ediyor
Fakülte temsilcisi GSÜ, Kütüphane Komisyonu 2010-devam ediyor
Yönetim Kurulu üyesi Galatasaray Üniversitesi, Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) 2008-devam ediyor
Öğretim Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 2005 - 2012
Araştırma Görevlisi İstanbul Bilgi Üniversitesi 1998-2002
  • Göç çalışmaları
  • Kent sosyolojisi
  • Demografi
Didem Danış & Dilara Nazlı ,  "A Faithful Alliance Between the Civil Society and the State: Actors and Mechanisms of Accommodating Syrian Refugees in Istanbu",  International Migration,  online first,  ,  (2018).
Didem Danış,  "Konfeksiyon Sektöründe Küresel Bağlantılar: Göçmen işçiler, sendikalar ve küresel çalışma örgütleri",  Alternatif Politika,  V.8 (3),  562-586,  (2016).
Tuna Kuyucu ve Didem Danış,  "Similar Processes, Divergent Outcomes: A comparative analysis of urban redevelopment projects in three Turkish cities",  Urban Affairs Review,  51 (3),  381-413,  (2015).
Didem Danış,  "Changing Fortunes: Iraqi Refugees in Turkey",  International Journal of Contemporary Iraqi Studies,  Vol. 5 (2),  199-213,  (2011).
Didem Danış ve Ayşe Parla,  "Nafile Soydaşlık: Irak ve Bulgaristan Türkleri Örneğinde Göçmen, Dernek, Devlet",  Toplum ve Bilim,  No.114,  131-158,  (2009).
Didem Danış,  "A Faith That Binds: Iraqi Christian Women on the Domestic Service Ladder of Istanbul” Iraqi Christian Women in the Domestic Service Ladder of Istanbul: Solidarity or Exploitation",  Journal of Ethnic and Migration Studies,  Vol. 33 (4),  601-615,  (2007).
Jean François Pérouse ve Didem Danış,  "Zenginliğin Mekânda Yeni Yansımaları: İstanbul’da güvenlikli siteler",  Toplum ve Bilim,  No.104,  92-103,  (2005).
Didem Danış,  "Yeni Göç Hareketleri ve AB Yolunda Türkiye",  Birikim,  No.187-188,  216-224,  (2004).
Didem Danış ve Damla B. Aksel ,  "“Sınır Yönetiminde Devlet ve Yeni İdare Biçimleri : Türkiye-Irak Sınırı”",  Sınır ve Sınırdışı: Yabancılar, Göç ve Devlete Disiplinlerarası Bakışlar, D. Danış ve İ. Soysüren (Der.) ,  Notabene,  67-99,  (2014).
Didem Danış ve İbrahim Soysüren (Der.),  ".",  Sınır ve Sınırdışı: Yabancılar, Göç ve Devlete Disiplinlerarası Bakışlar,  Notabene,  455 s.,  (2014).
Damla B. Aksel ve Didem Danış,  "Diverse Facets of Europeanization at the Iraqi-Turkish Border",  Migration, Asylum, and Refugees in Turkey: Studies in the Control of Population at the Southeastern Borders of the EU, ” N. Ö. Baklacioğlu & Y. Özer, (Eds.) ,  Edwin Mellen Press,  267-304,  (2014).
Didem Danış,  ".",  Migration de Transit et Réseaux Sociaux : le cas des migrants irakiens en Turquie,,  Editions Universitaires Européennes,  268 s.,  (2010).
Didem Danış & Verda İrtiş (Der.) ,  ".",  Entegrasyonun Ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  392 s.,  (2008).
Didem Danış ve Tuna Kuyucu,  "Neoliberalizmin Orta Ölçekli Kentlerde Yansımaları: Anadolu Kentlerinde Sümerbank Fabrikalarının Dönüşümü",  4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu,  107-115,  (2013).