Destan Halit Akbulut

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    (212) 259-2085
Dahili:   1163
Ofis No.:   
Doktora Galatasaray Üniversitesi, İşletme
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, İşletme 2016
Lisans Galatasaray Üniversitesi, İşletme 2014
Lise Haydarpaşa Anadolu Lisesi 2009
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 2014-...
  • Muhasebe ve Finansman
  • Finansal Raporlama
Akbulut, D.H.,  "Faaliyet Kiralaması İşlemlerinin Aktifleştirilmesinin Finansal Tablolara Ve Finansal Oranlara Etkisi Üzerine Bir Telekomunikasyon Şirketinin Vak’a İncelemesi",  Muhasebe ve Finansman Dergisi,  Nisan,  17-36,  (2018).
Kaya, İ., Akbulut, D.H.,  "İhtiyatlılık Kavramı Üzerine Yeniden Düşünmek: Teorik ve Ampirik Literatürden Kanıtlar",  Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,  Vol. 20,  173-202,  (2018).
Akbulut, D.H.,  "Faaliyet Kiralaması İşlemlerinin Aktifleştirilmesinin Finansal Tablolara ve Finansal Oranlara Etkisinin Borsa İstanbul Şirketleri Üzerinde İncelenmesi",  Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,  19(2),  456-478,  (2017).
Akbulut, D.H.,  "Denetimin Gözetimi, Amerika Birleşik Devletleri Kamu Gözetimi Kurulu.",  Finans Politik Ve Ekonomik Yorumlar,  Vol. 52(603),  79-93,  (2015).
Akbulut, D.H.,  "Kiralama işlemlerinin finansal raporlanması ve muhasebeleştirilmesi",  Kiralama işlemlerinin finansal raporlanması ve muhasebeleştirilmesi: Borsa İstanbul şirketlerinde bir uygulama,  Dissertations/Theses,  134,  (2016).
Akbulut, D.H.,  "Le reporting de la responsabilité sociétale de l'entreprise et le secteur automobile",  Le reporting de la responsabilité sociétale de l'entreprise et le secteur automobile,  Dissertations/Theses,  54,  (2014).
Kaya, İ., Akbulut, D.H.,  "SUSTAINABILITY REPORTING AND FIRM PERFORMANCE",  Global Business Research Congress,  81-84,  (2019).
Kaya, İ., Akbulut, D.H., Ozoner, K.,  "Big Data Analytics in Internal Audit",  Global Business Research Congress,  260-262,  (2018).
Kaya, İ., Akbulut, D.H.,  "Big Data Analytics in Financial Reporting and Accounting",  Global Business Research Congress,  256-259,  (2018).
Kaya, İ., Akbulut, D.H.,  "İhtiyatlılık Kavramı Üzerine Yeniden Düşünmek: Teorik ve Ampirik Literatürden Kanıtlar",  15. Uluslararası Muhasebe Konferansı,  ,  (2018).
Kaya, İ., Ateş, S., Akbulut, D.H., Köksal, A.,  "Büyük Veri, Veri Analitiği ve Veri Analizi Işığında Muhasebe Eğitimi: Ders İçerikleri Üzerinde Bir Araştırma",  36. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,  167-193,  (2017).
Akbulut, D.H.,  "The Effects Of Operating Leases Capitalization On Financial Statements And Accounting Ratios: A Literature Survey",  Proceedings of the Eurasia Business and Economics Society Conference,  3-10,  (2016).