Dr. Cemil Yıldızcan

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   511
Ofis No.:   307
Doktora Paris 1 Panthéon Sorbonne Üniversitesi & Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi, İstanbul-Paris 2017
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi, İstanbul 2010
Lisans Galatasaray Üniversitesi, İktisat Bölümü, İstanbul 2006
Araştırmacı Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-Paris) 2017
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü 2007
  • Devlet teorileri, kamu yönetimi/mülki idare, devlet sosyolojisi, popülizm ve demokrasi
Yıldızcan, C., Çiner, C. U.,  "Yönetimin Nesnesi Olarak Vali",  Memleket Siyaset Yönetim,  Cilt 13, Sayı 29,  1-30,  (2018).
Yıldızcan, C., Bayraktar, U.,  "The empowerment of Turkish governors within hybrid settings of public administration (https://doi.org/10.1080/13629395.2017.1398889)",  Mediterranean Politics,  Vol. 0 , Iss. 0,0,  1-20,  (2017).
Yıldızcan, C.,  "Agir comme l’État : De l’administration des périphéries vers l’administration des incertitudes",  Les Multiples facettes de l’État en Turquie,  L’Harmattan,  137-178,  (2016).
Yıldızcan, C., Özpınar, C.,  "Policing Dissent: Authoritarian Reformulation of the State in AKP’s Turkey",  Examining State and Evil: Authoritarian Slips, Past and Present. Ethics, Evil and the State,  Inter-Disciplinary Press,  43-52,  (2013).
Yıldızcan, C., Adadağ, Ö.,  "Küreselleşmenin Yüzleri",  Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri,  Dipnot Yayınları,  5-37,  (2011).
Yıldızcan, C.,  "Küreselleşme Çağında Demokrasi Talebi: İyi Yönetişimin Kötü Çocukları",  Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri,  Dipnot Yayınları,  289-337,  (2011).
Yıldızcan, C., Yaka, Ö.,  "Çözülen Ne: Otoritarizm mi Demokrasi mi?",  Hegemonyadan Diktatoryaya: AKP ve Liberal-Muhafazakâr İttifak,  Tan Kitabevi,  237-261,  (2010).
Bayraktar, U., Yıldızcan, C.,  "Dönüşüm Aktörü Olarak Valiler",  10. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Kamu Politikalarında Dönüşüm, TODAİE,  87-114,  (2012).