Dr. Öğr. Üyesi Cemil Yıldızcan

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   1172
Ofis No.:   307
Doktora Paris 1 Panthéon Sorbonne Üniversitesi & Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi, İstanbul-Paris 2017
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi, İstanbul 2010
Lisans Galatasaray Üniversitesi, İktisat Bölümü, İstanbul 2006
Bölüm Başkan Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü 2019
Dr. Öğretim Üyesi Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü 2018
Araştırmacı Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-Paris) 2017
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü 2007
  • Devlet teorileri, kamu yönetimi/mülki idare, devlet sosyolojisi, siyasal ekoloji, dayanışma ekonomileri
Yıldızcan, C., Bayraktar, U.,  "The empowerment of Turkish governors within hybrid settings of public administration (https://doi.org/10.1080/13629395.2017.1398889)",  Mediterranean Politics,  Vol. 24 , Iss. 3,  356-375,  (2019).
Yıldızcan, C., Çiner, C. U.,  "Yönetimin Nesnesi Olarak Vali",  Memleket Siyaset Yönetim,  Cilt 13, Sayı 29,  1-30,  (2018).
Yıldızcan, C.,  "Le pouvoir des élus vs le pouvoir des nommés, ou la recentralisation des pouvoirs locaux",  Confluences Méditerranée,  vol. 107, no. 4,  137-149,  (2018).
Çiner C.U., Yildizcan C.,  "Prefects in the Midst of Storms: The Case of Turkey",  Prefects, Governors and Commissioners. Governance and Public Management [Tanguy G., Eymeri-Douzans JM. (eds)],  Palgrave Macmillan,  419-449,  (2020).
Özpınar, C., Yıldızcan, C.,  "Pandemi Karşısında Kapitalist Devlet ve Toplumsal Sınıflar",  En Uzak Sahilin Kıyısında Yeni Bir Yaşam Kurabilir miyiz?,  Habitus,  39-69,  (2020).
Yıldızcan, C.,  "Agir comme l’État : De l’administration des périphéries vers l’administration des incertitudes",  Les Multiples facettes de l’État en Turquie,  L’Harmattan,  137-178,  (2016).
Yıldızcan, C., Özpınar, C.,  "Policing Dissent: Authoritarian Reformulation of the State in AKP’s Turkey",  Examining State and Evil: Authoritarian Slips, Past and Present. Ethics, Evil and the State,  Inter-Disciplinary Press,  43-52,  (2013).
Yıldızcan, C., Adadağ, Ö.,  "Küreselleşmenin Yüzleri",  Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri,  Dipnot Yayınları,  5-37,  (2011).
Yıldızcan, C.,  "Küreselleşme Çağında Demokrasi Talebi: İyi Yönetişimin Kötü Çocukları",  Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri,  Dipnot Yayınları,  289-337,  (2011).
Yıldızcan, C., Yaka, Ö.,  "Çözülen Ne: Otoritarizm mi Demokrasi mi?",  Hegemonyadan Diktatoryaya: AKP ve Liberal-Muhafazakâr İttifak,  Tan Kitabevi,  237-261,  (2010).
Bayraktar, U., Yıldızcan, C.,  "Dönüşüm Aktörü Olarak Valiler",  10. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Kamu Politikalarında Dönüşüm, TODAİE,  87-114,  (2012).