Doç. Dr. Çağla Tansuğ

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1236
Ofis No.:   
Doktora Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 2009
Yüksek Lisans Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, DEA Droit public comparé des Etats Européens 2003
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı 2001
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999
Müdür Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015 -
Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-2015
  • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve İdare
  • Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatında Değişim
  • Gelişen Teknolojiler Karşısında İdare
  • Enerji Hukuku
  • Ekonomik Kamu Hukuku
Çağla TANSUĞ,  "2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Karşısında Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Bağımsızlığı",  Legal Hukuk Dergisi,  183,  ,  (2018).
Çağla TANSUĞ,  "Fransız Hukukunda Kişisel Verileri Koruma Otoritesi: CNIL",  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  XIV-2,  335-353,  (2017).
Çağla TANSUĞ,  "Elektrik Piyasasında Önlisans ve Danıştay Kararları Işığında Geçiş Süreci Düzenlemeleri",  Legal Mali Hukuk Dergisi,  C.13, S.156,  2877-3001,  (2017).
Çağla TANSUĞ,  "Anayasa Mahkemesi Kararlarında İdari Vesayet",  Legal Hukuk Dergisi,  14 (159),  1217-1263,  (2016).
Çağla TANSUĞ,  "Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Usulü",  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  11,  33-55,  (2015).
Çağla TANSUĞ,  "Le rôle des autorités administratives indépendantes dans la démarche démocratique en Droit turc",  Romanian Journal of Comparative Law,  2/2015,  224-239,  (2015).
Çağla TANSUĞ,  "Fransa ve Türkiye'de Elektronik Haberleşme ve Elektrik Hizmetlerinin Regülasyonuna İlişkin Bir Değerlendirme",  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a Armağan, ,  C.II S.2,  549-558,  (2012).
Çağla TANSUĞ,  "Fransız Hukukunda 'Regülasyon' Hakkında",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Köksal Bayraktar'a Armağan, 2010/1,  II,  1049-1054,  (2011).
Çağla TANSUĞ,  "Evrensel Posta Hizmeti ve Posta Hizmetlerinin Düzenlenmesi: Fransa Örneğinden Türkiye Hazırlıklarına.",  Erdogan Teziç'e Armağan,  ,  731-744,  (2007).
Çağla TANSUĞ,  "Türk Hukukunda Yaygın Ağlı Kamu Hizmetlerine İlişkin AB Müktesebatına Uyum: Telekomünikasyon ve Elektrik Piyasası Örnekleri",  Legal Mali Hukuk Dergisi,  C.I S.5,  1271-1286,  (2005).
Çağla TANSUĞ,  "4982 sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Edinme Hakkının İçeriği",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2003/1,  121-134,  (2003).
Çağla TANSUG,  "Les actes administratifs étrangers et le droit turc",  Recognition of Foreing Administrative Acts,  Springer,  353-367,  (2016).
Çağla TANSUĞ,  "İdari Yargılama Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi",  İdari Yargılama Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi,  Beta,  ,  (2016).
Çagla TANSUG,  "The legal regulations for the prevention of corruption of civil servants in Turkey and the Council of Ethics for Public Service",  Corruption and Conflicts of Interest,  Edward Elgar,  167-180,  (2014).
Çağla TANSUĞ,  "Fransa'da Yerel Yönetimler: Benzerlikler - Farklılıklar",  Mahalli İdareler ve Revizyon İhtiyacı Sempozyumu,  ,  (2019).
Çağla TANSUĞ,  "Yargı Kararları Işığında 6458 sayılı Kanun Uyarınca Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Gözetim",  Göç, İltica ve Hukuk Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi Yayını No.90,  49-62,  (2018).
Çağla TANSUĞ,  "Türk İdare Hukukunda Dünden Bugüne Büyükşehir Belediyesi Modeli",  ICOMEP’18-Spring ,  481-490,  (2018).
Çağla TANSUĞ,  "Danıştay Kararları Işığında İdarenin Uyuşturucuyla Mücadeleye Yönelik Yetkileri",  8. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ,  ,  (2018).