Doç. Dr. Çağla Tansuğ

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   319
Ofis No.:   
Doktora Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 2009
Yüksek Lisans Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, DEA Droit public comparé des Etats Européens 2003
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı 2001
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999
Müdür Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015 -
Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-2015
  • İdare Hukuku
  • İdari Yargılama Hukuku
  • Ekonomik Kamu Hukuku
  • Enerji Hukuku
  • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Çağla TANSUĞ,  "2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Karşısında Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Bağımsızlığı",  Legal Hukuk Dergisi,  183,  ,  (2018).
Çağla TANSUĞ,  "Fransız Hukukunda Kişisel Verileri Koruma Otoritesi: CNIL",  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  XIV-2,  335-353,  (2017).
Çağla TANSUĞ,  "Anayasa Mahkemesi Kararlarında İdari Vesayet",  Legal Hukuk Dergisi,  14 (159),  1217-1263,  (2016).
Çağla TANSUĞ,  "Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Usulü",  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  11,  33-55,  (2015).
Çağla TANSUĞ,  "Evrensel Posta Hizmeti ve Posta Hizmetlerinin Düzenlenmesi: Fransa Örneğinden Türkiye Hazırlıklarına.",  Erdogan Teziç'e Armağan,  ,  731-744,  (2007).
Çağla TANSUĞ,  "4982 sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Edinme Hakkının İçeriği",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2003/1,  121-134,  (2003).
Çağla TANSUG,  "Les actes administratifs étrangers et le droit turc",  Recognition of Foreing Administrative Acts,  Springer,  353-367,  (2016).
Çağla TANSUĞ,  "İdari Yargılama Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi",  İdari Yargılama Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi,  Beta,  ,  (2016).
Çagla TANSUG,  "The legal regulations for the prevention of corruption of civil servants in Turkey and the Council of Ethics for Public Service",  Corruption and Conflicts of Interest,  Edward Elgar,  167-180,  (2014).