Doç. Dr. Birden Güngören Bulgan

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1261
Ofis No.:   215
Doktora Leibniz Universitesi Hannover 2011
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku 2004
Lisans Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2001
Lise Saint-Benoit Fransız Lisesi 1997
Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Galatasay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013-2015
Akademik Kurul Üyesi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013-2015
Yard. Doç. Genel Kamu Hukuku 2012
  • Devlet Kuramı; Hak Kuramı
Birden Güngören,  "Die Beziehung zwischen Bildung und Verfassung bei Hegel",  Hegel-Jahrbuch,  1,  214-220,  (2014).
Birden Güngören,  "Wandel des Strafrechts am Beispiel des Deutschen Idealismus",  Duygun Yarsuvat’a Armağan. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2,  523-549,  (2012).
Birden Güngören,  "Leibniz ve Hukuk Tarihi",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2,  57-73,  (2011).
Birden Güngören,  "Hegel’in Ceza Teorisi: Suçlu’nun İade-i İtibarı",  Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan,  2,  989-1003,  (2010).
Birden Güngören,  "Hegels Auffassung von Spinoza und der östlichen Philosophie: Eine Parallele",  Hegel-Jahrbuch,  2,  114-119,  (2009).
Reyda Ergün; Mahmut Özdil; Birden Güngören,  "Spinoza in der Türkei",  Studia Spinozana 16,  Vol.16,  307-312,  (2008).
Reyda Ergün; Mahmut Özdil; Birden Güngören,  "Varolma Direnci ve Özerklik: Bir Hak Kuramı için Spinoza’yla und Özgürlüğün geleceği yoktur: Edebiyatta Spinoza",  Studia Spinozana,  Vol.16,  257-262,  (2008).
Birden Güngören,  "Almanya’da Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi",  Erdoğan Teziç’e Armağan,  no:5,  601-621,  (2007).
Birden Güngören,  "İnsancıl Hukukun Afrika ve Asya Kökenleri",  Erdoğan Teziç’e Armağan,  No:5,  621-629,  (2007).
Melike Batur Yamaner; Birden Güngören,  "Spinoza’dan Mill’e, Mill’den AİHM’ne İfade Özgürlüğü",  Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi,  2007/2,  25-46,  (2007).
Birden Güngören,  "Hegel'den Jellinek'e Devlet Teorisinde Spinoza",  Spinoza ile Karşılaşmalar,  Ayrıntı Yayınları,  137-148,  (2015).
Birden Güngören,  "Hegel’de Teolojik-Politik İnceleme",  Spinoza Günleri,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  111-125,  (2009).
Reyda Ergün; Birden Güngören,  "Türkiye’de Spinoza",  Spinoza Günleri,  Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  139-151 ,  (2009).
Reyda Ergün; Birden Güngören,  "Türkiye’de Spinoza",  Spinoza Günleri 2,  Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  151-160,  (2009).
Birden Güngören,  "Die Kritik der Abstraktion der Menschenrechte",  XXII World Congress of Philosophy,  263,  (2013).