Betül Aydoğan

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   637
Ofis No.:   205
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Çalışmaları, Yüksek Lisans Programı 2018
Lisans Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi 2013
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri ABD 2017- ...
Editör Yardımcılığı Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 2017- ...
  • Kültürel Çalışmalar
  • İletişim Bilimleri
Aydoğan, B.,  "Fotoğrafik Sosyal Medyalarda Konum Bildirmek: Öğrenci Değişim Programı Deneyimleri",  Dijital Çağda İletişim Sempozyumu,  ,  (2018).