Dr. Belgin Bahar

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   521
Ofis No.:   303
Doktora Université de Bordeaux, İşletme 2018
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı
Kariyer Geliştirme Merkezi, Kariyer Danışmanı Galatasaray Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 2016 - ...
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İşletme Bölümü 2009 - ...
  • İtibar yönetimi ve etik
  • Örgütsel davranış
  • Kurumsal sosyal sorumluluk
  • Yönetim ve organizasyon
Belgin Bahar,  "Elektronik ağızdan ağıza iletişimin tüketici satın alma kararlarına etkisi",  Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar,  52,  63-72,  (2015).
Belgin Bahar,  "Sosyal Medyada İtibar Yönetimi",  Kurumlar ve İnsanlar,  Beta Yayıncılık,  83-93,  (2015).
Belgin Bahar,  "Sosyal Medyanın İtibar Yönetimi Üzerindeki Etkileri",  4th International Reputation Management Conference,  ,  (2015).
Belgin Kaygan, Caner Dinçer,  "The Development of Corporate Social Responsibility in the Logistics Sector",  9. International Logistics&Supply Chain Congress,  164-173,  (2011).