Doç. Dr. Ali Faik Demir

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   1186
Ofis No.:   325
Doktora Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi 2000
Yüksek Lisans Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi 1995
Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Üniversitesi 1992
Lise Galatasaray Lisesi 1988
Akademik Danışma Kurulu Üyesi Mülkiye Uluslarararası İlişkiler Kongresi 2016
Bölüm Başkan Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2015-
Müdür Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013-2015
Danışma Kurulu Üyesi Güvenlik ve Strateji Dergisi 2012
Doç.Dr Galatasaray Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü 2010-2018
Öğretim Üyesi Galatasaray Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 1994-
  • Türk Dış Politikası
  • Türk Siyasal Yaşamı
  • Kafkasya ve Orta Asya
  • Türk Dünyası
  • Jeopolitik
  • Orta Doğu
Ali Faik Demir,  "Türkiye-Rusya İlişkilerinde Suriye Krizinin Yansımaları ve Etkileri",  Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi,  3/2,  ,  (2016).
Ali Faik Demir,  "Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya Yönelik Dış Politikası",  XX.Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi,  Der Yayınları,  ,  (2016).
Ali Faik Demir-Nebahat Akgün Çomak,  "Şaman ve Türk Dünyası",  Şaman ve Türk Dünyası,  Bağlam,  ,  (2015).
Ali Faik Demir,  "XXI.Yüzyılda Geçmiş ve Gelecek Açmazındaki Türkiye-Güney Kafkasya İlişkileri",  XXI.Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi,  Der Yayınları,  ,  (2012).
Ali Faik Demir,  "Liderlerin Türk Dış Politikasına Bakışları, Yönetme Şekilleri ve Öncelikleri",  21. Yüzyılda Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi,  Umuttepe Yayınları,  ,  (2010).
Ali Faik Demir,  "Türk Dış Politikasında Liderler",  Türk Dış Politikasında Liderler,  Bağlam Yayınları,  ,  (2007).
Ali Faik Demir-Yeliz Kulalı Martin,  "AVRUPA’DAKİ MİKRO DEVLETLER VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN KONUMLARI",  Dönüşen Uluslararası SistemdeDevletlerin Dünyası,  ,  (2018).
Ali Faik Demir,  "XXI.Yüzyılda Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Türk Dış Politikasına Etkileri",  100. Yılında Türk-Ermeni İlişkilerinin Yarını, Adil Hafıza ve Normalleşme,  ,  (2015).