Aylin Ecem Gürşen

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1162
Ofis No.:   
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama 2017
Lisans Galatasaray Üniversitesi, İşletme 2014
Lise İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi 2010
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı. 2014
  • Pazarlama
  • Marka Yönetimi
  • Sanat Pazarlaması
Gürşen, A.E.,  "Art marketing as an emerging area in an emerging market",  Arts and the Market,  10,  34-52,  (2020).
Bozbay, Z., Gürşen, A.E., Akpınar, H.M., Yaman, Ö.K.,  "Tüketicilerin Kadın Temalı Reklamcılık (Femvertising) Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri: Kalitatif Bir Araştırma",  Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi,  31,  169-190,  (2019).
Gürşen, A.E., Okumuş, A.,  "Tüketicilerin Sponsorluk Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının Uyum Teorisi Ekseninde Sanat ve Spor Sponsorlukları Kapsamında İncelenmesi",  Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  8,  206-225,  (2019).
Aylin Ecem Gürşen,  "Gelişmekte Olan Bir Pazarda Gelişmekte Olan Bir Alan: Türkiye'de Sanat Pazarlaması",  International Congress of Management Economy and Policy,  ,  (2018).
Aylin Ecem Gürşen,  "Retro Pazarlama Etkinlikleri ve İlişkili Olduğu Çalışma Alanları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme",  16. Ulusal İşletmecilik Kongresi,  ,  (2017).