M. Conf. Özlem Danacı Yüce

Université Galatasaray
E-Mail:
Téléphone:
Fax:    
Interne:   1337
Bureau No.:   C323
  Aucune information !  Aucune information !  Aucune information !
  •   Aucune information !
Özlem Danacı Yüce, Barış Kara,  "Belles de Sport : Représentation des Femmes Dans les Pages Sportives des Quotidiens Turcs",  İletişim,  4462181,  377-391,  (2009).
Özlem Danacı Yüce, vd..,  "Kadın Cinayetleri Medya Analizi, Editör Hülya Uğur Tanrıöver",  Kadın Cinayetleri Önlenebilir,  Filmmor,  40-80,  (2016).
Özlem Danacı Yüce, vd..,  "Her Şeyimiz Televizyon",  Çocukların Medyayı Alımlama ve Kullanım Biçimleri Araştırması, TRT Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi II,  TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları,  42-96,  (2014).
Özlem Danacı Yüce, Gülsün Güvenli,  "Les Feuilletons Télévisés Turcs, Indicateurs d'une Société en Pleine Mutation",  Vingt Ans de Changements en Turquie,  L'Harmattan,  109-122,  (2013).
Özlem Danacı Yüce, vd..,  "Siyasal Kimlikli Gazetelerde Kadın Kimlikleri",  Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor Musun: Toplumsal Yaşamda Kimlik İzdüşümleri,  Hil Yayınları,  157-178,  (2008).
Özlem Danacı Yüce, vd..,  "Medyada Kadınların Temsil Biçimleri",  Medyada Cinsiyetciliğe son,  Mediz Yayınları,  240,  (2008).
Özlem Danacı Yüce, Barlas Tolan vd..,  "Türkiye'deki Avrupalı İmgesi ve Ulusal Kimlik Kurgusuna Etkileri ",  Türkiye'den Dış Dünyaya Bir Bakış,  GSÜ Yayınları,  ,  (1999).
Özlem Danacı Yüce,  "Gendered Work Environments of Women Television Jurnalists",  Gender Differantiation in Media Industries,  Yayın no : 4462221,  (2018).
Özlem Danacı Yüce, Gülsün Güvenli,  "Représentations de Femmes Dans le Séries Télévisées Turques. Productions, représentations et Appropriations genrées d'un dispositif télévisiel (özet bildiri, sözlü sunum",  Genre en Séries,  Yayın no : 4462221,  (2014).
Özlem Danacı Yüce, Gülsün Güvenli,  "Représentations de Femmes Dans le Feuilletons Télévisés Turcs. Avrupa ve Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Sorunları, Sözlü Sunum,",  Vingt Ans de Changements en Turquie,  Yayın no : 4462193,  (2013).
Özlem Danacı Yüce,  "Kadın Siyasetçilerin Medyada Sunumu",  Cinsiyet Eşitliliğinin İnşası, Türkiye -İşveç Deneyimleri,  Yayın no : 4462259,  (2012).