M. Conf. Assoc. Cemil Yıldızcan

Université Galatasaray
E-Mail:
Téléphone:  (212) 227-4480
Fax:    
Interne:   1172
Bureau No.:   307
Doctorat Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne & Université Galatasaray, Science politique 2017
Master Université Galatasaray, Département de Science politique, Istanbul 2010
Licence Université Galatasaray, Département d’Économie, Istanbul 2006
Directeur adjoint Université Galatasaray, Département de Science politique 2019
Professeur assistant Université Galatasaray, Département de Science politique 2018
Docteur associé Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-Paris) 2017
Chargé de recherche Université Galatasaray, Département de Science politique 2007
  • Théories de l'État, Administration publique/territoriale, Sociologie de l'État, Écologie politique, Économie solidaire
Yıldızcan, C., Bayraktar, U.,  "The empowerment of Turkish governors within hybrid settings of public administration (https://doi.org/10.1080/13629395.2017.1398889)",  Mediterranean Politics,  Vol. 24 , Iss. 3,  356-375,  (2019).
Yıldızcan, C., Çiner, C. U.,  "Préfet en tant qu'objet de l'administration",  Memleket Siyaset Yönetim,  Vol. 13, No. 29,  1-30,  (2018).
Yıldızcan, C.,  "Le pouvoir des élus vs le pouvoir des nommés, ou la recentralisation des pouvoirs locaux",  Confluences Méditerrané,  vol. 107, no. 4,  137-149,  (2018).
Çiner C.U., Yildizcan C.,  "Prefects in the Midst of Storms: The Case of Turkey",  Prefects, Governors and Commissioners. Governance and Public Management [Tanguy G., Eymeri-Douzans JM. (eds)],  Palgrave Macmillan,  419-449,  (2020).
Özpınar, C., Yıldızcan, C.,  "Pandemi Karşısında Kapitalist Devlet ve Toplumsal Sınıflar",  En Uzak Sahilin Kıyısında Yeni Bir Yaşam Kurabilir miyiz?,  Habitus,  39-69,  (2020).
Yıldızcan, C.,  "Agir comme l’État : De l’administration des périphéries vers l’administration des incertitudes ",  Les Multiples facettes de l’État en Turquie,  L’Harmattan,  137-178,  (2016).
Yıldızcan, C., Özpınar, C.,  "Policing Dissent: Authoritarian Reformulation of the State in AKP’s Turkey",  Examining State and Evil: Authoritarian Slips, Past and Present. Ethics, Evil and the State,  Inter-Disciplinary Press,  43-52,  (2013).
Yıldızcan, C., Adadağ, Ö.,  "Küreselleşmenin Yüzleri",  Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri,  Dipnot Yayınları,  5-37,  (2011).
Yıldızcan, C.,  "Küreselleşme Çağında Demokrasi Talebi : İyi Yönetişimin Kötü Çocukları",  Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri,  Dipnot Yayınları,  289-337,  (2011).
Yıldızcan, C., Yaka, Ö.,  "Çözülen Ne : Otoritarizm mi Demokrasi mi ?",  Hegemonyadan Diktatoryaya : AKP ve Liberal-Muhafazakar İttifak,  Tan Kitabevi,  237-261,  (2010).
Bayraktar, U., Yıldızcan, C.,  "Dönüşüm Aktörü Olarak Valiler",  10. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Kamu Politikalarında Dönüşüm, TODAİE,  87-114,  (2012).