Assoc. Prof. Tolga Çevikel

Galatasaray University
E-Mail:
Phone:  (212) 227-4480
Fax:    
Internal:   1347
Office No:   C204
  No information !  No information !  No information !
  •   No information !
ÇATALBAŞ ÜRPER Dilruba, ÇEVİKEL Tolga,  "Editorial Policies, Journalistic Output and Reader Comments: A comparison of mainstream online newspapers in Turkey",  Journalism Studies,  17 (2),  159-176,  (2016).
ÇEVİKEL Tolga,  "İnternet Gazetecilerinin Haber Medyasında Kullanıcı Katılımına İlişkin Görüş ve Tutumları",  Folklor/Edebiyat,  21 (3), Sayı: 83,  217-234,  (2015).
ÇATALBAŞ ÜRPER Dilruba, ÇEVİKEL Tolga,  "Reader comments on mainstream online newspapers in Turkey: Perceptions of web editors and moderators",  Communications,  39 (4),  483 - 503,  (2014).
ÇEVİKEL Tolga,  "Türkiye’deki İnternet Gazetelerinde Kullanıcı Katılımının İşleyişi ve Sınırlılıkları",  İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi,  37 (Aralık),  1 - 21,  (2013).
ÇEVİKEL Tolga,  "Türkiye Spor Medyasında İçerik Çeşitliliği: Günlük Gazeteler ve Futbol Blogları Arası Bir Karşılaştırma",  Akdeniz İletişim,  18 (Aralık),  110 - 122,  (2012).
ÇEVİKEL Tolga,  "Bir Toplumsal Hareket Medyası Deneyimi Olarak "Indymedia"",  İnternet ve Sokak: Sosyal Medya, Dijital Aktivizm ve Eylem,  Ayrıntı Yayınları,  293 - 312,  (2015).
ÇEVİKEL Tolga,  "Profesyonel Haber Medyasının Kullanıcı Katılımı ile İmtihânı",  Medya, Kültür ve Kent Çalışmaları Sempozyumu, Mersin Üniversitesi,  12-13 Kasım,  (2015).
ÇEVİKEL Tolga, POLAT Sezgin,  "Online Book Market and Long Tail Effect in Turkey",  12th International Symposium: Communication in the Millennium,  342 - 348,  (2014).
ÇATALBAŞ ÜRPER Dilruba, ÇEVİKEL Tolga,  "Axes of Conflict and Polarization in Reader Comments in Turkey: Point of View of Internet Editors and Moderators",  3rd International Conference in Communication and Media Studies, (Re)Making and Undoing of Peace/Conflict,  ,  (2012).
ÇEVİKEL Tolga,  "E-Kitap ve Kişisel Yayıncılık 2.0",  7. Galatasaray Üniversitesi Teknoloji ve İletişim Günleri: TEKİL 07,  ,  (2011).