Assoc. Prof. Nesrin Akbulut

Galatasaray University
E-Mail:
Phone:
Fax:    
Internal:   1336
Office No:   811
Ph.D. Marmara Üniversity RD-TV 1994
Master Anadolu Üniversity SİN-TV 1987
Bachelor's Degree Anadolu ÜniversitySİN-TV 1980
High School Eskişehir Maarif college-Anatolian high school 1980
ASSOC.PROF. GALATASARAY UNIİVERSİTESITY COMMUNICATION FACULTY 2009---
ASS.PROF. GALATASARAY UNIİVERSİTESITY COMMUNICATION FACULTY 1999-2009
ASS.PROF. ISTANBUL UNIİVERSİTESITY COMMUNICATION FACULTY 1997-1999
  • Communication sciences-applied communication-cinema-tv, communication research-media criticism-advertising-visual communication
• Akbulut Nesrin Tan ve E. Erdoğan“,  "Gençlerde marka bilincinin oluşması süreci ve Televizyon reklamlarının rolü” ",  İletişim Çalışmaları Dergisi,,  , Güz,  S.223-239,  (2009).
• Akbulut Nesrin Tan ve E. Erdoğan ,  "“Yaratıcılık Kriterleri Açısından Ödüllü Reklamların İncelenmesi”",  Arasıra,  -,  196,  (2009).
Akbulut, Nesrin Tan,  "• “Türk sinemasında Arabeski Anlamak” ",  Medyayı Anlamak ,  Cinius yay,  11,  (2017).
Akbulut,Nesrin Tan ve Eda Erdoğan(Ed.),  "-",  Reklamı Anlamak,  Cinius Yayınları,  ,  (2017).
Akbulut,Nesrin Tan,,  "-",  Gizli Kamera ( Uygulamalar, Sorunlar ve Yasal Düzenlemeler),,  Beta Yayınları,  ,  (2016).
• Akbulut, Nesrin Tan, ,  "Television Amplies Mass Culture” ",  Broken Grounds 1: Mass Communication and Transformation,,,  Prof.Marin Drinov Academic Publishing House ,  13-27,  (2012).
• Akbulut,Nesrin Tan ve E. Balkaş, ,  "-",  Televizyon Reklam Filmi Yapımı (Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları),  Beta Yayınları,  ,  (2007).
• Akbulut,Nesrin Tan ve E. Balkaş,,  "-",  Adım Adım Reklam Üretimi ,  Beta Yayınları,  ,  (2006).
Akbulut, Nesrin Tan,,  "• “Reklamcıların Evdeki Temsilcisi Çocuklar, Reklamın Çekici Eğlendirici Öğesi Yine Çocuklar” ",  Medyada Olmayanlar ,  Beta Yayınları,  267-280,,  (2006).
Akbulut, Nesrin Tan,  "• “Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Dünü-Bugünü” ),",  Medya Eleştirileri (Toplumsal Etkiler,  ,  273-291,  (2005).
• Akbulut,Nesrin Tan,  "-",  , Medya Eleştirileri (Gelişime İlişkin Değerlendirmeler),  Beta Yayınları,  ,  (2005).
• Akbulut, Nesrin Tan – E. Erdoğan,  " “Sanatta kadın imgesi ve Reklamlardaki yansımaları –Women İmage in art and ıts reflections in the ads” ” ",  1. International Thassaloniki Contemporary Art Symposium,  s.404,  (2016).