Assist. Prof. Cemil Yıldızcan

Galatasaray University
E-Mail:
Phone:  (212) 227-4480
Fax:    
Internal:   1172
Office No:   307
Ph.D. Panthéon-Sorbonne University - Paris1 & Galatasaray University, Political science 2017
Master Galatasaray University, Department of Political Science, Istanbul 2010
Bachelor's Degree Galatasaray University, Department of Economics, Istanbul 2006
Vice-Chair Galatasaray University, Department of Political Science 2019
Assistant Professor Galatasaray University, Department of Political Science 2018
Affiliated Researcher Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-Paris) 2017
Research assistant Galatasaray University, Department of Political Science 2007
  • Theories of the state, public/territorial administration, sociology of the state, political ecology, solidarity economy
Yıldızcan, C., Bayraktar, U.,  "The empowerment of Turkish governors within hybrid settings of public administration (https://doi.org/10.1080/13629395.2017.1398889)",  Mediterranean Politics,  Vol. 24 , Iss. 3,  356-375,  (2019).
Yıldızcan, C., Çiner, C. U.,  "Prefect as an Object of Administration",  Memleket Siyaset Yönetim,  Vol. 13, No. 29,  1-30,  (2018).
Yıldızcan, C.,  "Le pouvoir des élus vs le pouvoir des nommés, ou la recentralisation des pouvoirs locaux",  Confluences Méditerranée,  vol. 107, no. 4,  137-149,  (2018).
Çiner C.U., Yildizcan C.,  "Prefects in the Midst of Storms: The Case of Turkey",  Prefects, Governors and Commissioners. Governance and Public Management [Tanguy G., Eymeri-Douzans JM. (eds)],  Palgrave Macmillan,  419-449,  (2020).
Özpınar, C., Yıldızcan, C.,  "Pandemi Karşısında Kapitalist Devlet ve Toplumsal Sınıflar",  En Uzak Sahilin Kıyısında Yeni Bir Yaşam Kurabilir miyiz?,  Habitus,  39-69,  (2020).
Yıldızcan, C.,  "Agir comme l’État : De l’administration des périphéries vers l’administration des incertitudes ",  Les Multiples facettes de l’État en Turquie,  L’Harmattan,  137-178,  (2016).
Yıldızcan, C., Özpınar, C.,  "Policing Dissent: Authoritarian Reformulation of the State in AKP’s Turkey",  Examining State and Evil: Authoritarian Slips, Past and Present. Ethics, Evil and the State,  Inter-Disciplinary Press,  43-52,  (2013).
Yıldızcan, C., Adadağ, Ö.,  "Küreselleşmenin Yüzleri",  Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri,  Dipnot Yayınları,  5-37,  (2011).
Yıldızcan, C.,  "Küreselleşme Çağında Demokrasi Talebi : İyi Yönetişimin Kötü Çocukları",  Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri,  Dipnot Yayınları,  289-337,  (2011).
Yıldızcan, C., Yaka, Ö.,  "Çözülen Ne : Otoritarizm mi Demokrasi mi ?",  Hegemonyadan Diktatoryaya : AKP ve Liberal-Muhafazakar İttifak,  Tan Kitabevi,  237-261,  (2010).
Bayraktar, U., Yıldızcan, C.,  "Dönüşüm Aktörü Olarak Valiler",  10. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Kamu Politikalarında Dönüşüm, TODAİE,  87-114,  (2012).