Prof. Banu Müjde Karsak

Galatasaray University
E-Mail:
Phone:
Fax:    
Internal:   1320
Office No:   C329
Ph.D. Istanbul University, Social Sciences Institute, Public Relations 2004
Master Marmara University Social Sciences Institute, Public Relations 1998
Bachelor's Degree Istanbul University, French Philology 1995
Faculty Administrative Board Member Galatasaray University Faculty of Communications 2018-
Faculty Board Member Galatasaray University Faculty of Communications 2017-
Head of Department Research Methods 2017-
Full Professor Galatasaray University Faculty of Communications 2017-
Manager GSUSEM 2013-2018
Associate Professor Galatasaray University Faculty of Communications 2011-2017
Vice Manager GSUMEDIAR 2008-2017
Assistant Professor Galatasaray University Faculty of Communications 2004-2011
Research Assistant Galatasaray University Faculty of Communications 1995-2004
  • Corporate Communication
  • Corporate Reputation
  • Corporate Social Responsibility
Banu Karsak,  "Usage of Cell Phones by Children: A Qualitative Research in Turkey",  Online Journal of Communication and Media Technologies Special Issue ,  ,  160-170,  (2016).
Nazlı Aytuna, Banu Karsak, Esra Albayrak,  "A Proposed Model for The Turkish Political Parties Wes Sites' Efficiency: An Integrated Method Using Analytic Hierarchy Process",  International Journal of Information Technology and Business Management,  Vol.8,  55-72,  (2012).
Turhan Erkmen, Jale Minibaş, Banu Karsak,  "Kadın Yöneticilere İlişkin Sosyal Temsiller: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir İnceleme",  İletiş(im), Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,  15,  45-58,  (2011).
Banu Baskan Karsak,  "Logo Değişiminin Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmajla Bağlantısı: Unilever Örneği",  Marmara İletişim Dergisi,  15,  113-120,  (2009).
Banu Karsak,  "Web Sitelerinin Kurumsal Kimlik Açısından Değerlendirilmesi: En Beğenilen 20 Şirket Üzerine Bir Analiz",  letiş(im), Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,  9,  165-180,  (2008).
Banu Karsak ve Halime Yücel,  "Le couple homme et femme dans les publicités de parfums occidentaux en Turquie: essai d’analyse sémiotique",  Signes, Discours et Sociétés,  ,  ,  (2008).
Banu Karsak ve Elgiz Yılmaz,  "New Marketing Public Relations Trend. Customer As a Business Partner in Corporate Innovation Strategies",  14th International Conference on Industry, Engineering and Management Systems,  ,  194-203,  (2008).
Banu Karsak,  "Görsel Kimlik Göstergeleri Açısından ‘Arçelik’ firması Örneğinde Web Sayfası İncelemesi"",  letiş(im), Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,  No:1 ,  94-115,  (2005).
Banu Karsak,  "Kurumsal İletişim",  Kurumsal İletişim ,  Beta Yayınları ,  ,  (2016).
Banu Karsak (Ed.),  "Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişim İçerisindeki Yeri",  Kurumsallık Parantezinde Yönetim ve İletişim,  Beta Yayınları,  29-36,  (2015).
Banu Karsak ve Elgiz Yılmaz,  "Crisis Communication on news portals: Onur Air",  Mass Media Research: International Approaches Yorgo Pasadeos, Dimitra Dimitrakopoulou (Eds.),  Athens Institute for Education and Research,  133-140,  (2006).
Banu Karsak ve Gaye Aslı Sancar,  "Halkla İlişkilerde Yeni Nesil Kanaat Önderleri Kullanımı: Snapchat Üzerine Niteliksel Bir Araştırma",  International Conference on New Trends in Communication,İstanbul Ticaret Üniversitesi,  303-312,  (2017).
Banu Karsak,  "Modern Yaşamın Vazgeçilmezi: Cep Telefonu” Çocukların Medyayı Alımlama ve Kullanım Biçimleri Araştırması Projesi",  Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi,  138-146,  (2013).
Banu Karsak ve Elgiz Yılmaz,  "How Chinese Toys Managed Crisis Communication In Turkey?",  12th International Conference on Reputation, Brand, Identity & Competitiveness,  ,  (2008).
Banu Karsak ve Elgiz Yılmaz,  "An evaluation of customer oriented campaign management on value-enhancing relationships",  12th International Conference on Industry, Engineering and Management Systems,  387-396,  (2006).