Merve Alçık

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   
Ofis No.:   
Doktora Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü
Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Hukuku Bölümü 2018
Lisans Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018-
  • Anayasa Hukuku
  • İnsan Hakları Hukuku
  • Cinsiyet Araştırmaları
  • Toplumsal Cinsiyet
Alçık M.,  "Kadının Siyasal Hayata Katılımının Kolaylaştırılması İçin Hukuki Bir Çözüm: Cinsiyet Kotası",  II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu,  ,  (2019).